Monday, 23 May 2011

Educational programme targeted in raids

برنامه آموزشی بهائی هدف یورش قرار گرفت

ژنو، ۰۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱) - سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

یورش های هماهنگی به خانه های چندین بهائی ایرانی انجام گرفته است. اين افراد در یکی از اقدامات جامعۂ بهائی در جهت فراهم کردن امکانات آموزش عالی برای اعضای جوان اين جامعه، که از ورود به دانشگاه محرومند، فعال هستند.

گزارش های اولیه حاکی از آن است که امروز خانه هایی در تهران، کرج، اصفهان و شیراز مورد یورش قرار گرفته اند. تا کنون احتمالاً ۳۰ نفر دستگیر شده اند.

دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «همه خانه هایی که هدف قرار گرفتند، متعلق به افرادی بودند که از نزدیک در فعالیت مؤسسه آموزش عالی بهائی شرکت داشتند.»

مؤسسه آموزش عالی بهائی (BIHE) در سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) به عنوان یکی از اقدامات جامعه برای برآوردن نیازهای آموزشی بهائیان جوان که به صورت روشمند توسط حکومت ایران از دسترسی به آموزش عالی محروم شده اند، تأسیس شد. نیویورک تایمز این مؤسسه را «یک اقدام دقيق جامعه برای حفاظت از خود » توصیف کرده است.

خانم علائی گفت: «مؤسسه پاسخی فوق العاده ابتکاری – و کاملاً مسالمت آمیز – به تلاش مستمر حکومت ایران برای جلوگيری از توسعه انسانی طبیعی جامعه بهائی بوده است.»

او افزود: «مسئولان ایران – که به محروم ساختن بهائیان از ورود به دانشگاه های ایران، صرفاً به خاطر باورهای دینی شان، قانع نیستند – اکنون ظالمانه در صدد تعطیل کردن تلاش های جامعه در تدارک گزينه های بديل برای آموزش عالی جوانانش هستند.»

خانم علائی گڤت: «اقدامات حکومت مطلقاً توجیه ناپذیرند.»

این نخستین باری نیست که مؤسسه آموزش عالی بهائی هدف حمله مقامات ایرانی قرار گرفته است. یکی از بزرگ ترین موج ها، مجموعه ای از یورش های گسترده بود که در سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸) انجام گرفت و طی آن حدود ۳۶ نفر از اساتید و کارکنان مؤسسه دستگیر شدند و بیشتر تجهیزات و سوابق آن – که در بیش از ۵۰۰ خانه جای داشت– ضبط شد. اقدامات دیگر علیه فعالیت مؤسسه در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ انجام شد.

این حملات – و سیاست ایران در منع بهائیان جوان از ورود به مؤسسات آموزش عالی – با محکومیت شدید دولت ها، دانشگاهیان، دفاتر سازمان ملل متحد، سازمان های جامعه مدنی و دیگران مواجه شده است.

در یکی از اقدامات بیشمار انجام شده، اساتید دانشگاهی و روحانیانی از سراسر جهان نامه های اعتراض به دبیر کل سازمان ملل و رهبران ایران فرستاده اند؛ رئیس دانشگاه معتبر پرینستون در ایالات متحده مسئله را با نماینده ایران در سازمان ملل مطرح کرد؛ در ژوئن ۲۰۰۶، مجلس نمایندگان اسپانیا قطعنامه شدید اللحنی درباره این وضعیت گذراند؛ کالج وولفسون، آکسفورد، در نوامبر ۲۰۰۷ قطعنامه ای در اين زمينه صادر کرد، و دانشگاه وینیپک در کانادا نیزبه اقدم مشابهی دست زد.

دیان علائی گفت: «به نظر می رسد یورش های اخیر کوشش هماهنگ دیگری برای حمله به مؤسسه آموزش عالی بهائی است که مقامات مدت ها در صدد انجامش بوده اند.»

وی افزود: «ما از دولت ها و سازمان های آموزشی سراسر جهان می خواهیم نارضایتی عمیق خود را از تلاش های برنامه ريزی شده و مستمر حکومت ایران در محروم کردن بهائیان جوان از حقوق اساسی بشری شان مبنی بر دسترسی به آموزش عالی، به این حکومت نشان دهند.»

نقل از: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

No comments: