Tuesday, 10 August 2010

Transferred to Rejai Shahr notorious prison

انتقال مدیران پیشین جامعه‌ بهائی به زندان رجایی‌شهر

بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر مدیران پیشین جامعه‌ بهائی بعد از ابلاغ حکم بیست سال حبس به زندان رجایی‌شهر در گوهردشت کرج منتقل شدند.

prison
بر اساس این گزارش «افراد منتقل شده آقایان جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم هستند، از انتقال خانم‌ها فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت به این زندان گزارش دقیقی دریافت نشده است اما به نظر می‌رسد همه‌گی این افراد به این زندان منتقل شده‌ باشند.»

کمیته گزارشگران حقوق بشر در این گزارش اضافه کرد که «زندان رجایی شهر کرج به دلیل مناسب نبودن شرایط بهداشتی آن، عدم رسيدگی پزشکی، تراکم زندانیان و نحوه برخورد مسولان زندان با زندانیان همواره مورد انتقاد گروههای مدافع حقوق بشر قرار دارد.»

No comments: