Monday, 7 November 2011

Attacks Continued

ادامۀ حملات به بهائیان همزمان با بررسی بیشتر کارنامۀ حقوق بشر ایران در سازمان ملل
ژنو - ۱۳ آبان ۱۳۹۰ (۴ نوامبر ۲۰۱۱)


همزمان با این که یکی از هیئت های سازمان ملل متّحد به این نتیجه رسید که آزار بهائیان در ایران نقض فاحش یکی از معاهدات جهانی و عمدۀ حقوق بشر است، جامعۀ جهانی بهائی از موج تازه ای از حملات به بهائیان و اموال آنها اطّلاع یافته است.


در رشت، پس از یورش های هول آور به خانه های ۱۶ بهائی، سه زن به اتّهام اقدام علیه امنیت ملّی دستگیر شدند. در سمنان حدود ۱۰ مغازۀ متعلّق به بهائیان توسط مقامات تعطیل و دو جواز کسب باطل شد. گزارش شده مقامات در شهر سنندج کوشیده اند گروه های بهائیان را به امضای تعهّدی مبنی بر شرکت نکردن در نشست های معروف به ضیافت نوزده روزه که در خانه های هم دینان شان برگزار می شود، وادار کنند.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: « به نظر می رسد همۀ رویدادهای اخیر به صورت محوری هماهنگ می شوند و این رویدادها با اظهاراتی ، که اغلب از مقامات ایرانی می شویم، مبنی بر اين که بهائیان از همان حقوقی که دیگران دارند برخوردارند و اجازۀ فعالیت های مربوط به عقاید شخصی و امور جامعه را دارند، آشکارا مغایرت دارد.»

بیش از ۱۰۰ بهائی در حال حاضر در زندان های ایران به سر می برند. از جمله هفت مدير جامعه که هر یک به اتّهامات خلاف واقع برای گذراندن احکام ۲۰ سالۀ خود در زندان به سر می برند و نیز هفت مدرس که به خاطر شرکت در اقدامی غیر رسمی برای کمک به جوانان بهائی، که توسط حکومت از تحصیلات عالیه محروم شده اند، به زندان افتاده اند. امّا این تمام ماجرا نیست.

علاوه بر کسانی که اکنون پشت میله های زندان هستند، بیش از ۳۰۰ بهائی که پیشتر دستگیر و سپس آزاد شده اند، یا منتظر محاکمه و یا در انتظار احضار برای آغاز دوران محکومیت خود هستند. مبالغی که برای وثیقه – اغلب در قالب اسناد ملکی یا جواز کسب – از آنها خواسته شده، بسیار بالا هستند. خانه های صدها بهائی مورد یورش قرار گرفته و وسایل شخصی – از جمله کتاب ها، کامپیوترها، تلفن های همراه، عکس ها و اسناد – ضبط شده اند.

اینها همه فشارهای مضاعفی بر بهائیان است که اکنون با تلاش های گسترده و روشمند برای فقیر کردن جامعۂ خود مواجه هستند، راهکارهایی مانند: محروم کردن از داشتن – یا اشتغال به – بیش از ۲۵ نوع شغل؛ باطل کردن خودسرانۀ جوازهای کسب؛ تعطیل کردن مغازه های متعلّق به بهائیان؛ تهدید کارفرمایان نسبت به استخدام بهائیان؛ و محروم کردن جوانان بهائی از آموزش عالی.

دیروز، کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متّحد – هیئتی متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل – از عدم پایبندی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ايران آن را امضا و تصویب کرده، انتقاد کرد.

یافته های کمیته دو هفته پس از دادرسی که در آن هیئت نمایندگان حکومت ایران در صدد دفاع از کارنامۀ حقوق بشری خود بر آمد، منتشر شد. در گزارش کتبی ۲۷ صفحه ای این هیئت ايرانی ادعا می شود که «هیچ شهروند ایرانی به خاطر نژاد، دین یا زبان خاص خود بر دیگران ارجحیت ندارد.»

طی این دادرسی، سؤالات بی شماری توسط کمیته دربارۀ رفتار ایران با بهائیان مطرح شد. یکی از اعضای کمیته، احمد فتح الله از مصر، گفت که چون در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دین و عقیده یا باور از جایگاه یکسانی برخوردارند، ایران باید به بهائیان حق ابراز عقاید خود را «هم به صورت فردی و هم جمعی با دیگران، هم به صورت عمومی و هم خصوصی» بدهد، حتی اگر مقامات آئین بهائی را یک دین به حساب نیاورند.

دربارۀ گسترۀ وسیعی از موارد دیگر نقض حقوق بشر، از جمله نرخ بالای مجازات های اعدام، نبود زنان در جایگاه های بالای حکومتی و استفادۀ گسترده از شکنجه نیز ابراز نگرانی شد.

کمیته به عنوان بخشی از نتیجه گیری خود از ایران خواست «برای تضمین حمايت از اعضای جامعۀ بهائی در برابر تبعیض در هر زمینه ای و رسيدگی فوری به نقض حقوق آنها و پيگرد مسئولان این نوع برخوردها وجبران خسارت های وارده به بهائیان به نحو مؤثر، گام های فوری بردارد.»

دیان علائی ضمن استقبال از گزارش کمیته گفت: «کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل به ایران می گوید بهانه آوردن را متوقف کند و به تعهدات خود مبنی بر حفظ حقوق همۀ شهروندانش در برخورداری از آزادی کامل دینی پایبند باشد.»

نقل از: سرویس خبری جامعه جهانی بهائیNo comments: