Saturday, 5 November 2011

Imprisonment

آمار اسامی شهروندان بهائی محبوس در پایان مهر ماه ١٣٩٠
گزارشی ماهانه واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


خبرگزاری هرانا در تدوام سرکوب بهائیان در گزارشی ماهانه که از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود، نقض حقوق بهائیان در مهرماه سال جاری را منتشر کرد.

در این گزارش آمارهای رسمی اسامی شهروندان بهائی محبوس در پایان مهر ماه ١٣٩٠ بشرح زیر ذکر شده است:

اوین (بند زنان):

۱ - مهوش ثابت: محکومیت ۲۰ سال (عضو سابق شورا اداره کننده جامعه بهایی ایران)
۲ - فریبا کمال آبادی: محکومیت ۲۰ سال (عضو سابق شورا اداره کننده جامعه بهای ایران)
۳ - منیژه نصرالهی (منزویان): محکومیت ۳ سال و ۶ ماه
۴ - صهبا رضوانی: محکومیت ۳ سال و یک ماه
۵ - شعله طائف: محکومیت یک سال
۶ – نوشین خادم: محکومیت ۴ سال (مرحله تجدید نظر)

اوین (بند ۳۵۰)

۷ - سما نورانی: محکومیت یک سال
۸ - پیمان کشفی: محکومیت ۴ سال
۹ - افشین حیرتیان: محکومیت چهار سال
۱۰ - دیدار رئوفی: محکومیت ۳ سال

اوین (موقت - در مرحله بازجویی):

١١ - کامران رحیمیان: بازداشت شده در رابطه با موسسه علمی آزاد
١٢ - فاران حسامی: بازداشت شده در رابطه با موسسه علمی آزاد

کرج (رجایی شهر):

۱٣ - جمال الدین خانجانی: محکومیت ۲۰ سال (عضو سابق شورا اداره کننده جامعه بهایی ایران)
۱٤ - عفیف نعیمی: محکومیت ۲۰ سال (عضو سابق شورا اداره کننده جامعه بهایی ایران)
۱٥ - بهروز توکلی: محکومیت ۲۰ سال (عضوسابق شورا اداره کننده جامعه بهایی ایران)
۱٦ - سعید رضایی: محکومیت ۲۰ سال (عضو سابق شورا اداره کننده جامعه بهایی ایران)
۱۷ - وحید تیز فهم: محکومیت ۲۰ سال (عضو سابق شورا اداره کننده جامعه بهایی ایران)
۱٨ – وحید محمودی: محکومیت ۵ سال (مرحله تجدید نظر)
۱٩ – کامران مرتضایی: محکومیت ۵ سال (مرحله تجدید نظر)
٢٠ – فرهاد صدقی: محکومیت ۴ سال (مرحله تجدید نظر)
٢١ - محمد بادوام: محکومیت ۴ سال (مرحله تجدید نظر)
۲٢ – رامین زیبایی: محکومیت ۴ سال (مرحله تجدید نظر)
۲٣ – ریاض سبحانی: محکومیت ۴ سال (مرحله تجدید نظر)

مشهد:

۲٤ - سیما اشراقی: محکومیت ۵ سال
۲٥ - رزیتا واثقی: محکومیت ۵ سال (باز بودن پرونده جدید)
۲٦ - ناهید قدیری: محکومیت ۵ سال (باز بودن پرونده جدید)
۲٧ - داور نبیل‌زاده: محکومیت ۵ سال
۲٨ - جلایر وحدت: محکومیت ۵ سال
۲۹ - کاویز نوزدهی: محکومیت ۲ سال
٣٠ - سیما رجبیان: محکومیت ۲ سال
۳١ - نسرین قدیری: محکومیت ۲ سال
۳۲ - هومن بخت آور: محکومیت ۲ سال
۳۳ - فرهود اشتیاق: بازداشت در اداره اطلاعات مشهد (منتقل شده از زندان اصفهان)
۳٤ – کیوان دهقانی: منتقل شده از اداره اطلاعات اصفهان به اطلاعات مشهد

سمنان:

۳٥ - بهفر خانجانی: محکومیت ۴ سال
۳٦ - سیامک ایقانی: محکومیت ۳ سال
۳٧ - علی احسانی: محکومیت ۲ سال
۳٨ – افشین ایقانی: محکومیت ۴ سال و سه ماه و یک روز

خاش:

۳٩ - مهران بندی: محکومیت ۳ سال و شش ماه

ساری:

۴٠ - طره تقی‌زاده: محکومیت ۲۲ ماه
۴١ - سمیرا سمیعی: محکومیت شش ماه

آمل:

۴٢ - هوشنگ فنائیان: محکومیت ۴ سال

اصفهان:

۴٣ - نوید پروینی: بازداشت موقت توسط اداره اطلاعات
۴۴ - نگار سبحانیان: بازداشت موقت توسط اداره اطلاعات
۴٥ - فرشید بدخش: بازداشت موقت توسط اداره اطلاعات

یاسوج:

۴٦ - علی بخش بذر افکن: محکومیت ۲ سال و شش ماه

روستا کتا از توابع یاسوج:

۴٧ – امامقلی بهامین
۴٨ – جانعلی راسته
۴٩ – روزعلی ماکیده
٥٠ – حسنعلی دلاورمنش

قائم شهر:

٥١ – فخرالدین صمیمی: محکومیت شش ماهه

ارومیه:

۵۲ – فرهود اقدسی: محکومیت شش ماه


No comments: