Friday, 20 January 2012

Total of 25 Years Imprisonment Sentence Confirmed

تائید احکام بدوی شش تن از مسئولین دانشگاه آنلاین بهایی در دادگاه تجدید نظر
کمیته گزارشگران حقوق بشر، ۲۹ دی ۱۳۹۰ (١٩ ژانویه ٢۰١٢)بر اساس گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، مجموع ٢٥ سال حبس تعزیری برای شش تن از مسئولین دانشگاه آنلاین بهایی درشعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد .

بر اساس این گزارش، حکم بدوی مسئولان دانشگاه آنلاین بهائی ایران که توسط شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب صادر شده بود، درشعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. بر این اساس، کامران مرتضایی به ٥ سال و ریاض سبحانی، رامین زیبائی، فرهاد صدقی، محمود بادوام و نوشین خادم هریک به ٤ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این افراد مدت ٨ ماه گذشته را در بند ٢٠٩ زندان اوین و زندان رجائی شهر کرج گذرانده اند. طی چند روز گذشته وحید محمودی که همراه این نفرات در خرداد ماه گذشته بازداشت شده بود و در دادگاه بدوی به ٥ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در شعبه ٥٤ دادگاه تجدید نظر به ٥ سال حبس تعلیقی محکوم و از زندان آزاد شد.No comments: