Monday, 23 January 2012

From Slovakia:

سیاست‌مداران اسلواکی آزار بهائیان در ایران را «ناامیدکننده» و «منزجر‌کننده» خواندند
براتیسلاوا، جمهوری اسلواکی، ۳۰ دی ۱۳۹۰ (۲۰ ژانویۀ ۲۰۱۲) - سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائیبر اساس اعلامیه‌ای که کمیتۀ امور خارجۀ مجلس جمهوری اسلواکی صادر کرده، برخورد با بهائیان در ایران « به حدّ یک سیاست نهادینه و آشکارِ سرکوب شدّت یافته است.»

نشست اعضای کمیتۀ امور خارجۀ شورای ملّی جمهوری اسلواکی در ۲۹ دی (۱۹ ژانویه) برای مذاکره دربارۀ قطعنامه¬شان که آزار بهائیان توسط نظام ایران را محکوم می‌کند. رئیس کمیته، دکتر فرانتیسک سبج، وسط با کراوات قرمز، گفت: «اگرچه انتظار ندارم که حکومت ایران آزار بهائیان را متوقّف سازد، امّا دست کم جرئت نخواهد کرد با این تصوّر که هیچ کس نمی‌بیند و توجّهی نمی‌کند، کارهای هولناک‌تری انجام دهد.»
این اعلامیه تحریک به تنفّر بر مبنای دین و عقیده توسط حکومت ایران را «منزجرکننده» توصیف می‌کند و هم‌چنین اظهار می‌دارد که «کوشش‌های نظام برای آزار بهائیان واقعاً ناامیدکننده است» و خواهان پایان یافتن «تلاش‌های فزایندۀ» ایران برای «انهدام جامعۀ بهائی ایران» می‌شود.

به گفتۀ کمیتۀ امور خارجه، «باید حقوق بشر» بهائیان «به صورت کامل و برابر تضمین شود» و آنها «اجازه یابند در زندگی سیاسی و توسعۀ ایران همراه هم‌وطنان خود مشارکت کنند.»

رئیس کمیته، فرانتیسک سبج، گفت: «این که این کمیته وضعیت بهائیان ایران را مورد نظر قرار داده، به دو دلیل مهم است.»

«اوّل اینکه مجلس‌های دموکراتیک جهان باید به محرومیت اقلّیت‌های سرکوب‌شده از حقوق بشر خود در دیگر بخش‌های جهان توجّه و رسیدگی کنند، دست کم به این دلیل که ما خوش‌اقبال‌تریم که در جهانی آزاد زندگی می‌کنیم و وظیفه داریم به فکر دیگران باشیم.»

«دلیل دوم آن است که با چنین قطعنامه‌ای می‌توانیم به جامعۀ بهائی کمک کنیم.»

بیانیه با اشاره به «افزایش شدید در برنامۀ روشمند و مورد حمایت حکومت برای انهدام جامعۀ بهائی در ایران»، تخریب مکان‌های مقدّس و گورستان‌های بهائی را نیز «ضربه‌ای بی‌رحمانه به میراث فرهنگی دینی دارای ارزشی والا برای نوع بشر» توصیف می‌کند. اعلامیه خواهان آزادی فوری هفت رهبر زندانی بهائی و مدرّسان بهائی که به خاطر ارتباط‌شان با مؤسّسۀ آموزش عالی بهائی زندانی هستند، می‌شود.

اعضای کمیتۀ امور خارجۀ شورای ملّی جمهوری اسلواکی وضعیت بهائیان ایران را در یک دادرسی در ۱۶ آذر ۱۳۹۰ (۷ دسامبر ۲۰۱۱) مطالعه کردند. اندرآ پولوکووا، وسط تصویر و در حال سخنرانی در کمیته، یکی از نمایندگان جامعۀ بهائی اسلواکی است.
در اعلامیه آمده: «موضوعات مورد بحث محرومیت از حقّ زندگی، آزادی و امنیت فرد؛ حملات خشونت‌بار؛ زندانی کردن و دستگیری خودسرانه؛ محرومیت از دسترسی به آموزش؛ توقیف و تخریب اموال شخصی جامعه و محرومیت از اشتغال، حقوق مستمری و مزایای دیگر هستند.»

کمیته اعلامیه را در نشستی که دیروز در ساختمان شورای ملّی جمهوری اسلواکی برگزار شد، تصویب نمود و هم‌چنین تصمیم گرفت بیانیه را به شخصیت‌های ارشد ایران، از جمله رئیس جمهور احمدی‌نژاد، بفرستد.

دکتر سبج گفت: «اگرچه انتظار ندارم که حکومت ایران آزار بهائیان را متوقّف سازد، امّا دست کم جرأت نخواهد کرد با این تصوّر که هیچ کس نمی‌بیند و توجّهی نمی‌کند، کارهای هولناک‌تری انجام دهد.»نقل از: سرویس خبری جامعه جهانی بهائیNo comments: