Thursday, 15 September 2011

Commencing imprisonment

افشین ایقانی، خود را جهت اجرای حکم به زندان سمنان معرفی کرد


بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، آقای افشین ایقانی، شهروند بهائی ساکن سمنان، در پی تائید حکم نهایی ۴ سال و ۳ ماه و یک روز زندانش، روز بیست و یکم شهریور ماه خود را جهت اجرای حکم به زندان سمنان معرفی کرد.

افشین ایقانی، در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸ دستگیر شد و در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ طی وثیقهٔ ۱۲۰ میلیونی آزاد شد. اتهامات وی» تشکیل گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام» عنوان شده است. در حکم ایشان آمده است که که به تشخیص کار‌شناسان وزارت اطلاعات همۀ دارایی‌های او که مربوط به اتهاماتش است مصادره می‌شود.

بر اساس این گزارش، آقای ایقانی پیش از دستگیری ایشان مورد انواع آزارهای دیگر از سوی مامورین حکومتی نیز قرار گرفته بودند که در یک مورد در ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ مأموران وزارت اطلاعات به مغازه آقای ایقانی یورش برده و نیمی از اجناس او را توقیف کردند و از او خواستند که اجناس باقیمانده در مغازه را قبل از سال نو به فروش رساند.

همچنین بنا بر گزارشات رسیده، مغازه ایشان در سمنان طی چند هفته اخیر پلمپ شده است.


No comments: