Wednesday, 22 June 2011

Rally in Rio

در تجمعی در ریودوژانیرو از ايران خواسته شد به حقوق بشر احترام بگذارد
ریودوژانیرو، برزیل، ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۱) - سرویس خبری جامعه جهانی بهائینمایندگانی از دولت، اجتماعات دینی و سازمان های جامعه مدنی از جمله ۸۰۰ نفر حاميان حقوق بشر بودند که د ر يک گردهمائی از ایران خواستند به آزار بهائیان و دیگر اقلیت های دینی پایان دهد.

شرکت کنندگان از همه نقاط برزیل برای شرکت در این رویداد که دیروز در ساحل کوپاکابنای ریو دو ژانیرو برگزار شد، آمده بودند. برخی از آنها برای رسيدن به محل تا ۱۵ ساعت با اتوبوس سفر کرده بودند.

تقریباً ۸۰۰۰ تصویر از چهره های هفت مدیر بهائی زندانی در ایران در ساحل به نمایش گذاشته شده بود که با تعداد روزهای بازداشت این هفت نفر طی سه سال زندان برابر بود. عکس ها در دایره بزرگی تنظیم شده بودند که نماد جهان و اتحاد مردمی از همه نژادها و ملل بود.

چیکو النکار، عضو کنگره برزیل، در سخنان خود جهت فعالیت های آن روز را تعیین کرد و گفت: «آزادی دینی چیزی است که قابل دستکاری نیست.»

ناتان کلابین، یک شرکت کننده یهودی، در موافقت با اين مطلب گفت: «ما خوب می دانیم که آزار دیدن به خاطر دین چگونه است و بنابراین می دانیم که چقدر مهم است با دیگر اقلیت های تحت ستم همبستگی نشان دهیم.»

بابالووا ایوانیز دوز سانتوز، نماینده دین برزیلی آفریقایی کاندومبل، درباره آزاری که جامعه خودش اغلب با آن مواجه بوده، صحبت کرد. آقای سانتوز گفت: «به این دلیل است که حس می کنیم باید علیه همه انواع ناشکیبایی دینی اعتراض کنیم. امیدوارم روزی برسد که دیگر لازم نباشد در هیچ کشوری تظاهراتی مثل این راه اندازی کنیم.»

هزار جلیقه زرد رنگ که روی آنها عبارات «امروز همه ما بهائی هستیم» و «۷ بهائی زندانی در ایران را آزاد کنید» چاپ شده بود، به همراه اوراقی درباره آزادی دینی توزیع شد. موسیقیدان ها نیز در برنامه شرکت کردند و آهنگ های برزیلی درباره موضوع های آزادی و همبستگی اجرا کردند.

ایرج اقراری، بهائی برزیلی، گفت ابراز همبستگی میان ادیان ضروری است تا به مقامات ایرانی نشان دهد که تنها بهائیان نگران مسئله آزار نیستند.

آقای اقراری گفت: «اگر کسی حمایت خود را نسبت به اقلیت های دینی تحت آزار نشان ندهد، به راحتی ممکن است که قربانی بعدی ناشکیبایی دینی خود او باشد.»

هفت مدیر زندانی بهائی اعضای یک گروه موقتی ملی بودند که در رسیدگی به نیازهای جامعه ۳۰۰۰۰۰ نفری بهائیان ایران کمک می کردند. پس از سی ماه بازداشت غیر قانونی، آنها را بر مبنای اتهامات خلاف واقع محاکمه و در اوت ۲۰۱۰ هريک را به ۲۰ سال زندان محکوم کردند.

نقل از: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

No comments: