Sunday, 26 June 2011

Persecution in Iran

آزار افراد بهائی در ایران
کانادا، مجلس سنا - یکشنبه ١٤ ژوئن ۲۰۱۱ (٢٤ خرداد ١٣٩٠) - سایت پارلمان کاناداجناب مبینا س. ب. جعفر: سناتورهای گرامی، امروز من در حضور شما ایستاده ام تا درباره آزار دراز مدت بهائیان در ایران صحبت کنم. در ۱۷ ماه گذشته وضع حقوق بشر بهائیان رو به وخامت داشته است. گرچه زمان اجازه نمی دهد گستره وسیع موارد نقض حقوق بشر را که حکومت ایران مرتکب شده، توصیف کنم، اما من اینجا ایستاده ام تا برخی رویه هایی را که به طور ویژه آزار دهنده اند، بيان کنم.

سناتورهای محترم به یاد خواهند آورد آخرین باری که درباره این موضوع در سنا صحبت کردم، هفت بهائی که در یک هیئت موقتی برای تأمین نیازهای روحانی و اجتماعی جامعه بهائی خدمت کرده بودند، بدون اتهام یا برخورداری از روند قانونی به مدت ۱۸ ماه تحت شرایط تحمل ناپذیری در زندان اوین نگه داشته شده بودند.

در ژوئن ۲۰۱۰، با وجود پافشاری وکیل شان، برنده جایزه نوبل صلح، شیرین عبادی، بر این که کوچک ترین مدرکی در تأیید اتهامات مطرح شده علیه آنها وجود ندارد، آن انسان های بی گناه به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

در ۱۴ مه ۲۰۱۱، این هفت نفر چهارمین سال زندان خود را آغاز کردند. جامعه بهائی همچنان از مدیران خود و اعضای خانواده های شان – که برخی از آنها در کانادا هستند – از عزیزان خود محروم هستند.

در ۲۱ مه ۲۰۱۱، مقامات ایران به خانه ۳۰ بهائی به طور هماهنگ یورش بردند، کامپیوتر ها و اوراق را ضبط کردند و ۱۶ بهائی را که از نزدیک در اداره مؤسسه آموزش عالی بهائی شرکت داشتند، دستگیر کردند. این مؤسسه در سال ۱۹۸۷ توسط جامعه بهائی ایران برای رسیدگی به نیازهای جوانان بهائی که به خاطر دین خود از دسترسی به دانشگاه های ایران محروم بودند، تأسیس شد.

ما به عنوان کانادایی می توانیم افتخار کنیم که دانشگاه های معتبر کانادایی دانش آموختگان مؤسسه بهائی را در برنامه های کارشناسی ارشد – که این دانشجویان در آن بسیار خوب عمل کرده اند – پذیرفته اند. در عين حال بايد از اين که ایران هنگام بازگشت این فارغ التحصیلان به ایران، از به رسمیت شناختن این مدرک های کانادایی خودداری می کند، مضطرب شويم.

دستگیری و زندانی کردن خودسرانه بهائیان صرفاً به خاطر بهائی بودن آنها وجه ديگری از آزار است که افزايش پيدا کرده. در اوت ۲۰۰۴، چهار بهائی در زندان های ایران به سر می بردند. شش سال بعد، در اوت ۲۰۱۰، ۳۰۸ بهائی دستگیر شده و ۳۸ نفر در زندان بودند. در ۹ ماه گذشته، تعداد دستگیر شدگان به ۴۱۶ بالغ شده و ۹۷ بهائی در ایران زندانی اند.

این تحولات تصادفی نیستند، بلکه بخشهائي از سیاست رسمی ایران هستند که در تلاش برای ریشه کن کردن جامعه بهائی به عنوان یک نهاد زنده دنبال می شود.

سناتورهای محترم، دولت ما آزادی دینی را یکی از عناصر کلیدی سیاست خارجی خود شناخته است. توجه به آزار مداوم بهائیان ایران از ضرورت های زیربنایی آن است و من، با احترام، پیشنهاد می کنم که دولت ما فوراً به بهائیان ایران کمک کند.


منبع: سایت پارلمان کانادا

No comments: