Tuesday, 28 June 2011

International condemnation

نقض حقوق بشر در ایران: گسترش اعتراض های بین المللی
ژنو، ۰۵ تير ۱۳۹۰ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۱) - سرویس خبری جامعه جهانی بهائی


سنای شیلی، یک سناتور مسلمان در کانادا و سازمان های برجسته هندی به اعتراض جهانی نسبت به آزار جامعه بهائی در ایران پیوسته اند.

درخواست های اخیر – مبنی بر پایان دادن به محکومیت هفت رهبر بهائی ایران و نیز ۱۲ عضو از کارکنان و استادان مؤسسه آموزش عالی بهائی (BIHE) که هنوز در بازداشت به سر می برند – با ارسال پیامی از سوی بیت العدل اعظم به بهائیان ایران همزمان شده است.

این پیام، به تاریخ ۲۷ خرداد که به فارسی نوشته شده، اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر «غیر قانونی بودن» تلاش جامعه بهائی برای آموزش اعضای جوانش را به عنوان سخنانی «پوچ» و «بی معنی» رد می کند.

در این پیام همچنین کسانی که در ایران به گفته این نامه به ارزش های حقیقی اسلامی، قوانین سرزمین خود و تاریخ افتخارآمیز یادگیری و دانش این ملت بی توجهی کرده اند و به خود اجازه داده اند، بر مبنای تعصب کورکورانه دینی، شهروندان جوان را از تحصیلات عالیه شان محروم کنند، مورد ملامت قرار می گیرند.

«بازداشت ناعادلانه»

در شیلی، سنا به اتفاق آرا از رئیس جمهور سباستین پینیرا خواسته است که ایران را به خاطر «آزار شدید و روشمند بهائیان» کشور «به شدت محکوم کند.»

در قطعنامه ای که در ۱۵ ژوئن به اتفاق آرا تصویب شد، سنای شیلی به ویژه به دستگیری های استادان و کارکنان مؤسسه آموزش عالی بهائی در ماه گذشته اشاره و به «بازداشت ناعادلانه آن افراد» اعتراض کرد.

سنا اشاره کرد که «از ۱۹۷۹، حکومت ایران به صورت روشمند پیروان جوان بزرگ ترین اقلیت غیر مسلمان خود، جامعه بزرگ ۳۰۰۰۰۰ نفری بهائی، را از آموزش عالی محروم کرده است.»

«حکومت همچنین در صدد سرکوب تلاش های بهائیان برای راه اندازی اقدامات ابتکاری خودشان، از جمله مؤسسه آموزش عالی بهائی (BIHE)، بوده است.»

یک دادخواست مصرانه

در سنای کانادا، سناتور مبینا جعفر از کانادا تقاضا کرده «گام های تازه ای» بردارد تا «از ایران بخواهد پاسخگوی رفتار غیر قابل قبول خود در برابر بهائیان باشد.»

سناتور جعفر که اولین سناتور مسلمان کانادا است، در ۲۱ ژوئن به مدت بیش از ۱۵ دقیقه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران سخنرانی و «کمپین ظالمانه» ایران در «سرکوب شهروندانش» را محکوم کرد.

او گفت: «در سپتامبر گذشته، سازمان ملل تخلفات رخ داده در ایران را - از جمله شکنجه و ظلم، رفتار یا مجازات غیر انسانی یا خوارکننده، اعدام های در ملأ عام و اعدام بزهکاران نوجوان، استفاده از سنگسار به عنوان یک روش اعدام، نقض حقوق زنان و حقوق اقلیت ها، و محدودیت های آزادی تجمع و تشکیل اجتماع و آزادی عقیده و بیان - فهرست کرد.»

با این حال، او بیشتر سخنرانی خود را به صحبت درباره آزار بهائیان توسط حکومت ایران اختصاص داد و گفت که این وضعیت «یک مطالعه موردی درباره نیات واقعی حکومت ایران در زمینه تعهدات حقوق بشری اش است.»

سناتور جعفر ادامه داد: «آزاری که بهائیان در ایران امروز با آن مواجه هستند، در تاریخ بشر کمتر سابقه دارد. این جامعه ای است با بیش از ۳۰۰۰۰۰ عضو که به مدت بیش از ۳۰ سال تحت یک سیاست دولتی غالباً صریح با هدف نابود کردنش قرار داشته است. تصور شدت فشاری که این اقلیت دینی احساس می کند، برای ما کانادایی ها تقریبا غیر ممکن است، ولی به عنوان سناتور و در حقیقت به عنوان افراد انسانی و همنوع وظیفه ماست که صدای خود را در همبستگی با مسئله آنها بلند کنیم.»

او افزود: «بهائیان در ایران تحت پیگرد قرار می گیرند زیرا یک گروه از نخبگان روحانی متعصب دین آنها را نامشروع و بنابراین خود آنها را مرتد یا دشمن اسلام می دانند. این رویکرد نسبت به بهائیان با دروغ ها و اطلاعات نادرست که از طریق رسانه های تحت کنترل دولت پخش می شود، انتشار می یابد. بهائیان اغلب به غلط به این متهم می شوند که عاملان بیگانه اند که پنهانی علیه ملت اقدام می کنند. چنین کمپین های نشر اطلاعات کذب به ناآگاهی گسترده که فرهنگ تعصب را جاودانه می سازد، منجر می شود.»

«استفسار» رسمی از جانب سناتور جعفر به این معناست که سنا مذاکره درباره ایران را هنگام تشکیل جلسه مجدد در پاییز آغاز خواهد کرد.

«شرم آور» بودن اقدامات ایران

در هند، افراد برجسته کماکان به ابراز اعتراض خود علیه زندانی شدن کارکنان و استادان مؤسسه آموزش عالی بهائی ادامه می دهند.

بنیاد آموزش بهتر از راه نوآوری (BETI) در لاکناو که به آموزش دختران اختصاص یافته، «همبستگی شدید و مسئولانه» خود را «در محکوم کردن اقدام انجام شده علیه مؤسسه آموزش عالی بهائی» ابراز داشته است.

صهبا حسین، بنیانگذار و رئیس بنیاد و یکی از اعضای کمیسیون ملّی حفظ حقوق کودک، نوشت: «واقعاً تعجب آور است است که جمهوری اسلامی ایران به اقدامی متوسل شود که نه تنها بهائیان را از حقوق بشر ذاتی شان محروم می کند، بلکه با احکام قرآن مقدس که مکرر بر نیاز به کسب والاترین و بهترین آموزش ممکن تأکید می کند نیز مغایرت دارد...»

خانم حسین ادامه داد: «واکنش هایی که حکومت ایران نشان می دهد، به چشم مؤمنان حقیقی و نیز خدای قادر شرم آور است.»

ماجا دارووالا، رئیس نهاد اقدامات حقوق بشری جمهوری مشترک المنافع، در نامه ای به سفیر ایران در هند، همراه طوماری که به امضای ۸۶ شخصیت برجسته رسیده، «شدیدترین اعتراض» امضاکنندگان را «نسبت به موارد ظالمانه آزار بهائیان ایرانی»، به ویژه «شرکت کنندگان در فعالیت شریف فراهم کردن امکان آموزش به جوانان بهائی که به صورت روشمند از حق تحصیل خود محروم شده اند...» ابراز داشت.

خانم دارووالا نوشت: «ما همچنین از حکومت ایران می خواهیم به تعهدات خود تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایبند باشد و بدون در نظر گرفتن طرز تفکر یا اعتقادات شهروندان خود، به همه آنها اجازه دسترسی به آموزش عالی را بدهد.»

نقل از: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

No comments: