Monday, 16 May 2011

Third anniversary

سخنان دكتر محمد جواد لاريجاني در آستانه سومین
سالگرد دستگیری مدیران سابق جامعه بهائیان ایران


بنا به گزارش روزنامه کیهان (یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٠)، دكتر محمد جواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر ايران در نشست مطبوعاتي با روزنامه نگاران آفريقايي گفت:

در ايران هيچ شهروندي به خاطر بهائي بودن دستگير نشده و به زندان نمي افتد. بهائي ها در ايران مانند هر شهروند ديگر ايراني از حقوق شهروندي برخوردارند اما درست مانند ساير شهروندان اگر مرتكب جرمي شوند به طور طبيعي دستگاه قضايي با آنها برخورد مي كند و رويه هاي قضايي درباره آنها نيز درست مانند ساير شهروندان ايراني و بدون هيچ كم و كاستي اجرا مي شود.

لاريجاني با تأكيد بر اينكه بهائيت در ايران مذهب محسوب نمي شود بلكه يك فرقه انحرافي است گفت: براساس قوانين ايران تبليغ بهائيت جرم است اما بهائي ها در امور شخصي خود مطابق قانون آزادي كامل دارند و هيچ كس متعرض آنها نيست.
نقل از روزنامه کیهان صبح یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٠

در حال حاظرهفت مدیر سابق جامعه بهائی (فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت) بهمراه دها شهروند دیگر بهائی در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می برند.

No comments: