Tuesday, 12 April 2011

Roozonline interview

وادار کردن شهروندان بهائی به خروج از ایران

دوشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۰

فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در مصاحبه با "روز" میگوید که فشارها بر شهروندان بهائی در ایران افزایش یافته و حکومت درصدد است با افزایش این فشارها، شهروندان بهائی ایرانی را وادار به خروج از کشور کند.


مواردی از سرکوبی و آزر بهائیان که در این مصاحبه به آنها اشاره شده:
  • تخریب منازل شهروندان بهائی
  • تخریب قبرستان های بهائی و جلوگیری از دفن اموات
  • جلوگیری از ادامه تحصیل و اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاهها
  • بازداشت های گسترده شهروندان بهائی
  • جلوگیری از کسب و کار و پلمب کردن محل کار شهروندان بهائی
  • در حال حاظر بیش از ٨٠ نفر از شهروندان بهائی در زندان هستند


نقل از روز آنلاین
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2011/april/11/article/-c82cf2126c.html

No comments: