Friday, 17 September 2010

Worldwide support

گسترش حمایت از هفت رهبر زندانی بهائی ایران در سراسر جهان
ژنو - ۲۶ شهريور ۱۳۸۹ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰)

ژنو –درخواست آزادی هفت مدير بهائی ایرانی که بنا به گزارش ها، حکم زندان هر یک به ١٠ سال کاهش یافته در سراسر دنیا در حال گسترش است.

شخصیت های برجسته در هند، متخصصان پزشکی در اتریش، یک رهبر مسلمان از السالوادور و کنشگران حقوق بشر در آلمان در ابراز نگرانی به دولت ها و سازمان های غیردولتی بیشماری که تا کنون احکام صادره را آشکارا محکوم کرده اند پیوسته اند.

حکومت های استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هلند، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، و اتحادیه اروپا و رئیس پارلمان اروپا نيز احکام سنگين صادر شده برای این هفت نفر را محکوم كرده اند .

گروه های ویژه دفاع ازحقوق بشر نیز از حاميان شان خواستند تا در کمپین های نامه نویسی به منظور عدالت خواهى براى اين زندانيان شركت كنند.

گزارش کیانوش سنجری (گزارشگر صدای امریکا) از تجمع اعتراض ایرانی ها و آلمانی ها در برلین به احکام زندان هفت مدیر جامعه بهایی ایران.


No comments: