Wednesday, 11 August 2010

Government of Germany

درخواست دولت آلمان برای لغو احکام حبس بهائیان

بنا به گزارش دویچه وله وزارت امور خارجه آلمان طی اطلاعیه‌ای مطبوعاتی نسبت به احکام صادر شده علیه ۷ شخصیت جامعه بهائیان ایران موضع گرفته، آنها را ناعادلانه خواند. ناظر حقوق بشر این نهاد از مقامات مسئول ایران خواست این احکام را لغو کنند.
آلمان: ایران ملزم به رعایت حق آزادی مذهب است

مارکوس لونینگ، ناظر دولت آلمان در امور مربوط به حقوق بشر و کمک‌های انسانی در وزارت امور خارجه آلمان، در باره حکم صادر شده برای ۷ شخصیت بهایی در اطلاعیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آلمان صادر شده، چنین موضع گرفت:

«مجازات حبس برای شخصیت‌های بهایی در ایران ضربه دردناکی برای همه کسانی است که در جهت پاسداری از شأن انسانی و حقوق بشر در ایران تلاش می‌ورزند. بسیار تردید وجود دارد که حین محاکمه این گروه حقوق اساسی قضایی رعایت شده باشند. از این رو من به تأکید از مقامات مسئول در ایران درخواست می‌کنم که حکم صادر شده دیروز را لغو کنند و زمینه برگزاری دادگاهی علنی و صالح را فراهم آورند. آزادی بیان و مذهب، رعایت حقوق اقلیت‌ها و برگزاری دادگاههای منصفانه جزو تعهدات بین‌ا‌لمللی‌ای به شمار می‌آیند که ایران خود را موظف به رعایت آن کرده است.»

در اطلاعیه وزارت امور خارجه آلمان آمده است که دولت آلمان مدتهاست با نگرانی وضعیت بهاییان در ایران را نظاره می‌کند. این اطلاعیه می‌گوید که آلمان همراه با دیگر شریکان خود در اتحادیه اروپا بطور مداوم برای بهبود وضعیت بهاییان و نیز آزادی بیان و مذهب در ایران کوشیده است.

No comments: