Thursday, 27 May 2010

Global Campaigns

نقض حقوق بشر در ایران، مرکز توجه کمپین های جهانی

ژنو، ٣ خرداد (٢٤ مه) (سرویس خبری جامعۀ بهائی)- روزشنبه ٢٢ خرداد (١٢ ژوئن) به عنوان روز اقدام جهانی برای درخواست پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران اعلام شده است٠

سازمان های بسیاری از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، برنامۀ زنان نوبل، جامعۀ جهانی بهائی، مؤسسۀ مطالعات حقوق بشر قاهره، فدراسیون بین المللی مجمع حقوق بشر (FIDH) و انجمن جهانى قلم از اين اقدام، كه به ابتكار گروه فعالان حقوق بشر 'اتحاد براى ايران'، United4Iran، برگزار مى شود، حمايت كرده اند٠

دایان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: «ما در پشتيبانى از این اقدام غیر حزبی، با شهروندان عادی جهان همراه می شویم تا همه از نقض مداوم و گستردۀ حقوق بشر در ایران آگاه شوند»٠

اين نهاد های مهم غیر دولتی همراه با گسترۀ وسیعی از گروه های محلی، دانشجویی و اینترنتی رویدادهای همزمانی را در شهرها و مراكز دانشگاهى سراسر دنیا برگزار خواهند كرد٠ اقدام های آنلاین شامل فرستادن پیام هایی در حمایت از زندانیان عقیدتى به گیرندگان مشخص است٠

وبسایت کمپین را می توانید در اینجا ببینید٠

پاسخ «گسترده»٠

در اواخر ماه گذشته خورشیدی، اتحاد برای ایران به مناسبت دومین سالگرد زندانی شدن هفت نفر رهبران بهائی در زندان اوین تهران (در ٢٤ اردیبهشت-١٤ مه) از مردم جهان دعوت کرد که با شبيه سازی سلول های کوچک زندان و گرفتن عکس از خودشان در اين فضاها از اين زندانيان حمايت كنند٠

به گزارش وبسایت اتحاد برای ایران، «پاسخ به این دعوت بسيار گسترده بود٠ نمايندگانى از جوامع مختلف در سراسر دنيا و برخى از دانشجويان پيشين اين زندانيان با ارسال یادداشت ها، ایمیل ها، فیلم، عکس های قدیمی از رهبران بهائی، در اين اقدام شركت كردند»٠

به عنوان حرکتى در همبستگی با زندانيان، از مردم خواسته شد که محدوده ای به اندازۀ سلول هایی که زندانیان بهائی با هم در آن به سر می برند را مشخص كنند، و سپس خودشان در آن فضا قرار بگیرند تا رنج این زندانیان را بهتر درک کنند٠

سلول های بهائیان در زندان اوین تخت خواب ندارد، در نتیجه زندانیان مجبور هستند روی زمین سيمانى بخوابند٠

فیلمی که تعدادی از عکس هایی را که به 'اتحاد براى ايران' رسیده، نشان می دهد روی وبسایت اين گروه قرار گرفته است٠ در این وبسایت عکسی قدیمی از یک زندانی بهائی، فریبا کمال آبادی، با یکی از دانشجويان پيشين اش منتشر شده است٠ این دانشجو عکس را همراه بخشی از نامه ای که به معلمش نوشته به اتحاد برای ایران فرستاده: «حالا که در زندان هستی٠٠٠ تا دنیا جای بهتری شود٠٠٠ اشک از چشمانم سرازیر می شود٠ و تنها كارى كه می توانم انجام دهم دعا کردن است٠ آنچه به من آموختی هميشه در یادم خواهد ماند»٠

لینک فیلم اینجا ببینید٠

خانم علائی گفت: «ما از این غليان احساسات همدردی با مردم تحت ستم ایران سپاسگزاریم»٠

وبسایت اتحاد برای ایران را می توانید در اینجا ببینید٠

اقدامات دیگر

چندین سازمان دیگر نیز اخیراً کمپین هایی در حمایت از جامعۀ تحت ستم بهائیان ایران به راه انداخته اند٠

آخرین خبرنامۀ شعبۀ فرانسوی سازمان مسیحیان برای لغو شکنجه (ACAT-France) شامل فراخوانی برای اقدام در حمایت از هفت رهبر زندانی بهائی و ١٢ بهائی دیگرى است که اخیراً بازداشت شده اند٠

در ٢٣ اسفند (١٤ مارس) عفو بین الملل به حاميان اين سازمان توصيه کرد که به مناسبت نوروز، براى زندانیان عقیدتى در ایران پیام های حمايت بفرستند٠

رهبران بازداشت شدۀ جامعۀ بهائيان ایران يكى از هفت گروهى بودند که عفو بین الملل به اين منظور انتخاب کرده بود٠

تا امروز حدود ٦٠٠ پیام فردی و جمعی از نقاطی به دوردستی ژاپن، نیوزیلند، هلند و ایالات متحده برای زندانیان بهائی دریافت شده است٠

توضیحات بیشتری دربارۀ کمپین عفو بین الملل را می توانید اینجا بیابید٠

هفت رهبر بهائی که در دو سال گذشته در تهران زندانی بوده اند، از جمله حدود ٣٦ بهائی هستند که هم اکنون به خاطر اعتقادات دینى شان در ایران زندانی هستند٠

نقل از سرویس خبری جامعه بهائی

No comments: