Thursday, 11 February 2010

Call for Ayatollah Sayed Ali Khamenei, Supreme Leader of Islamic Republic of Iran

از آزار بهائيان دست برداريد

فراخوان آیت الله سید علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی ایران
لوموند ١٦ بهمن ۱۳۸۸


خطر اعدام هفت بهائي زنداني در ايران را تهديد مي کند٠ اين هفت نفر، پنج مرد و دوزن ۳۷ تا ۷۶ ساله، که از بيست ماه پيش در بازداشت به سر مي برند از سوي دستگاه قضائي ايران متهم به«جاسوسي براي اسرائيل» و «افساد في الارض» شده اند٠ متهمين که اعضاي جامعه بهائي ايران آنان را «ياران» مي خوانند تا زمان بازداشت با ايفاي نقش واسطه ميان اعضاي جامعه و نهادهاي دولتي کشور تلاش مي کردند از شدت فشارهاي اعمال شده بر بهائيان ايران که سي سال است در معرض اقدامات ايذائي جمهوري اسلامي قرار دارند بکاهند٠

بهائيان عليرغم آنکه مهم ترين اقليت مذهبي کشور به شمار مي ايند شهروند محسوب نمي شوند و تحت عنوان «کافر» پشتيبان و پناهي ندارند٠ اعضاي اين جامعه ٣٠٠٠٠٠ نفري که مسالمت جوئي مرامشان است هربار که کشور دچار تنش هاي سياسي يا اجتماعي مي شود سهل الوصول ترين قربانياني هستند که مي توان شديدترين اتهامات را به آنان وارد آورد٠ امروز هم آنان از طرف روزنامه هاي دولتي متهم به سازماندهي آشوب هائي شده اند که کشور را تکان داده است امّا اين اتهامات مثل تمامي اتهاماتي که طي يک قرن به بهائيان نسبت داده شده مقرون به حقيقت نمي باشد٠

همزمان با نزديک شدن تاريخ محاکمه هفت «ياران»، بازداشت بهائيان و تخريب گورستان ها و به آتش کشيدن اموال آنان فزوني گرفته و هيچکس به شکايات آنان ترتيب اثر داده نمي دهد٠ درحال حاضر ۴۸ بهائي در زندان محبوسند و ۷۵ نفر ديگر نيز با پرداخت وثيقه هاي غالباً سرسام آور يا گروگذاشتن اسناد مالکيت يا مجوز کسب خود تا زمان شروع محاکمات آزاد شده اند٠ اکنون سي سال است که ممنوعيت ورود به دانشگاه و حق برخورداري از حقوق بازنشستگي در مورد بهائيان اعمال مي شود٠ از استخدام در ادارات دولتي محرومند، کارفرمايان بخش خصوصي را براي اخراج آنان تحت فشار قرار مي دهند، افراد ضد بهائي بدون نگراني ازعواقب کار خود به آن ها حمله مي کنند٠ حتي کودکان بهائي از خشونت در امان نيستند و در مدارس به هنگام مراسم صبحگاهي آماج دشنام قرار مي گيرند٠

خود شما، عاليجناب، روزگاري سابق بر اين اعلام کرديد که بهائيان بايد به مرتبه «خراج گزاران» حکومت تقليل يابند٠

بهائيان صد و پنجاه سال است که، چه در ايران و چه در کشورهاي ديگر، براي برقراري مساوات ميان زن و مرد و برخورداري از حق تحصيل همگاني و امور ديگر نظير برقراري موازنه ميان علم و مذهب فعاليت مي کنند و همين موجب شده است که از پشتيباني روزافزون مردم ايران برخوردار شوند٠

ما خواهان پايان دادن به اعمال خشونت سيستماتيک عليه بهائيان که از سوي جناح تندروي روحانيت و دولت سازماندهي مي شود، به رسميت شناخته شدن آزادي عقيده و مذهب در ايران و آزادي زنان و مردان زنداني بهائي در ايران هستيم٠

اسامي امضا کنندگان

روزين آگه نوئر، محقق رشته زيست شناسي
آيتانا پره را گومس،محقق رشته زيست شناسي
فتي بن سلامه، استاد دانشگاه، رشته روانشناسي
مالوين درکيندرسن، محقق رشته زيست شناسي
ژاکلين لئون، محقق، رشته زبانشناسي
آن پله سيس، استاد دانشگاه در رشته زيست شناسي
ژنويو بورده، استاد دانشگاه در رشته زبانشناسي
سوفي لووه ـ واله، استاد دانشگاه در رشته زيست شناسي
سسيل ساکه، استاد دانشگاه در رشته زبان و تمدن مشرق زمين
آن سکونلو، کارشناس محيط زيست، شهرشناس
ژان پير اوردن، رئيس کارخانه
ميشل وولوويچ، استاد دانشگاه در رشته زيست شناسي
سوفي وريز، استاد دانشگاه در رشته زيست شناسي
ژان رنه دوآمل، محقق علوم عصب شناسي
آنا مونتانيني، محقق رشته علوم عصب شناسي
اريک کستل، محقق رشته علوم عصب شناسي
ژوليت سابليه، دکتر در رشته علوم عصب شناسي
دانيل دياتکين، استاد دانشگاه در رشته تاريخ و اقتصاد
آنوشکا ايباکا، دانشجوي رشته زبانشناسي
سوفيا ژومني، مدرس رشته علم جامعه درماني
هلن کونزلر، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد
آندره لاپيدوس، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد
کلر پينيول، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد
فلورانسيا سامبه، دکتراقتصاد
کاترين تور، استاد دانشگاه در رشته مردم شناسي
برونو اوئن، پزشک متخصص تشخيص عفونت در بيمارستان وابسته به دانشگاه
ميشل بوتبول، پزشک روانشناس
پل کسلر، محقق رشته فيزيک
فرانسوا گرو، زيست شناس، عضو افتخاري کولژ دو فرانس
ليدي کوش، محقق رشته فيزيک
آنري کورن، محقق رشته زيست شناسي
دومينيک شيف، محقق رشته فيزيک
ژرار تولوز، محقق رشته فيزيک
ژويس بلو، استاد دانشگاه در رشته شرق شناسي
سونيا دايان ـ ارزبرون، استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسي
ژوزف پاريزي، محقق رشته فيزيک

منبع: لوموند

No comments: