Sunday, 14 June 2009

Time for formal recognition

یک خانم فعال حقوق بشر بحرینی خواستار به رسمیت شناختن دیانت بهائی از سوی ممالک عربی است


نویسنده: سندیپ سینگ گریوال


منامه، بحرین - یک بانوی فعال بحرینی خواستار آنست که دولت دیانت بهائی را به رسمیت شناخته اجازه دهد که بهائیان آزادانه اجتماع و نیایش نمایند۰

عذراء الشافعی که خدماتش مبنی بر اخلاقیات و حقوق اقلیت های مذهبی است اظهار داشت که زمان آن فرارسیده که کشور های عربی و خلیج بهائیان را به رسمیت بشناسند۰

این خانم بیان داشت که «مراجع مسئول باید اجازه صادر نمایند که آنان محل نیایش خود را دایر و اداره نمایند»۰ وی اضافه کرد که: «موضوع بهائیان تابو و واژۀ تحریم شده نیست و جامعه باید آنانرا به عنوان عضو وشریکی از اجتماع بپذیرد۰»۰

این پیام هنگامی بیان شد که بهائیان در نقاط مختلف جهان صد و شصت و پنجمین سالگرد پیدایش دیانت بهائی را جشن میگرفتند۰

الشافعی مدیر بنیاد جوانان خاورمیانه که شبکۀ اسلامی دفاع ازحقوق بهائیان را سرپرستی میکند اظهار داشت که مردم نباید به این جامعه به عنوان ’صهیونیست ها در جامه ای مبدل‘ بنگرند۰ «تنها به خاطر آنکه معابد بهائیان در اسرائیل (حیفا) است نباید به آنان برچسب صهیونیست زد۰ به گواه تاریخ بهائیان احترام فراوانی برای اسلام قائلند در حالیکه کلیمیان به نسبت بهائیان در خاور میانه از حقوق بیشتری بهره مندند»۰

بهائیان تقریبا ً یک درصد از جمعیت بحرین را تشکیل میدهند و دولت دخالتی در گردهمائی ها و برنامه های نیایش آنان نمیکند، اگرچه که بر اساس گزارش ها وزارت دادگستری و امور اسلامی مکررا ً صدور جواز را برای آنان رد کرده اند۰ بر اساس گزارشی به نام آزادی بین المللی ادیان که در سال ۲۰۰۸ توسط وزارت امور خارجۀ امریکا تهیه شده این دولت (بحرین) ازدواج بهائیان را به رسمیت نمیشناسد ولی ازدواج های انجام شده رسمی در سایر ممالک را میپذیرد۰ این گزارش اضافه مینماید که مراجع دولتی چاپ کتابی در مورد دیانت بهائی به قلم یک بحرینی و مباحثات عمومی در مورد آنرا در کشور مجاز دانسته اند۰

این خانم فعال حقوق بشر روشن نمود که بهائیان در این جزیره از خدمات بهداشتی، تحصیل و سایر خدمات، بر خلاف سایر کشورهای عربی مثل مصر و ایران، بهره مندند۰ پروژۀ این خانم با همکاری گروهی از مسلمانان فعال در روابط بین الادیان تأسیس شده که اعتقادشان بر بردباری و همزیستی مسالمت آمیز است۰

ایشان اظهار داشت «آغاز این فعالیت در زمانی که مصر و ایران، در سکوت، بهائیان را به خاطر ایمانشان مورد اذیت و آزار قرار میدادند برای ما چالشی بزرگ بود»۰

دیانت بهائی، علاوه بر سایر تعالیم، وحدت الهی و وحدت ادیان، صلح جهانی، لزوم تعادل بین طبیعت و فنآوری و تساوی حقوق زنان و مردان راتعلیم میدهد۰ این دیانت حضرت بهاءالله را والاترین پیامبر میشناسد که از سوی مسلمانان، که حضرت محمّد را آخرین و برگزیده ترین پیامبر الهی میدانند، این امر ارتداد قلمداد میشود۰

تعداد بهائیان در جهان حدود شش ملیون نفر است که در متجاوز از ۲۰۰ کشور ساکنند۰ بنا بر گزارشی تعداد بهائیان در ایران در حدود سیصد هزار تا سیصدو پنجاه هزارو در مصر حدود دو هزارنفر به عنوان اقلیت مذهبی در کشورهای عربی ثبت شده است۰ دولت کشور همسایه، کویت، که تعداد افراد این جامعه به ۴۰۰ نفر میرسد، بهائیان را بر اساس کتاب آسمانی، قرآن، مورد تأیید قرار نمیدهد و لذا بهائیان نمیتوانند مراکزی برای دعا و نیایش برپا کنند ولی ایشان مجازند که به گونۀ خصوصی و بدون اینکه دولت دخالتی کند به تعالیم مذهبی خود عمل نمایند۰ این شرایط در سایر کشورهای امارات یعنی قطر، اردن و لبنان نیز به همانگونه است۰

خانم الشافعی اظهار داشت که با اِعمال فشارهای بین المللی روی این کشورها، مصر آغاز به صدور کارت های شناسائی برای بهائیان کرده، اقدامی که دولت در گذشته آنرا نادیده میانگاشت۰ مقامات مصری تنها ادیان اسلام، مسیحی و کلیمی را به رسمیت میشناسند۰
,

خانم الشافعی ادامه داد که بهائیان در گذشته در حاشیۀ اجتماع و بدون دسترسی به خدمات بهداشتی، تحصیل، استخدام، مالکیت منزل و سایر خدمات دولتی بودند۰

این خانم فعال حقوق بشر میگوید «مبارزۀ ما برای تغییراستنباط ها در ممالک عربی و خلیج است که افراد این جامعه را درک کنیم و آنانرا بپذیریم»۰

این خدمات برای خانم الشافعی که از سوی رهبران مذهبی در کشوری غنی از نفت، یعنی عربستان سعودی، و سایر مناطق نکوهش شده اقدام آسانی نبوده۰

وی گفت «آنان به ما ناسزا گفته اظهار میکنند که روانۀ جهنم خواهیم شد۰ خدمات ما برای اصولگرایان به منزلۀ قیام برعلیه تعالیم اسلام است و برخی از رهبران مذهبی روی تارنمای ما پیامهای توهین آمیزگذارده و یا تهدید به مرگ نموده اند۰ منبع و منشأ نیروی من اعضای خانوادۀ من هستند که احساس مرا برای این امر درک نموده مرا پشتیبانی میکنند»۰ طَبَق مخالفین ممکن است آکنده از نفرت باشد اما گروه کوچک ولی در حال رشدی نیز از مسلمانان پیشرفت گرا هست که این هدف را پشتیبانی میکنند۰

این جوان بحرینی بیان داشت «ما تبلیغ نمیکنیم و میخواهیم همۀ اکثریت ها به دفاع از همۀ اقلیت ها به پا خیزند۰ بطور مثال، دفاع و شناخت یک اسرائیلی از حق فلسطینی ها و یا قبول حقوق کرد ها از سوی اعراب به گستردگی دریا ها تأثیر گذار است»۰

بحرین به عنوان مدلی درامر بردباری مذهبی در منطقه دیده میشود۰ سال گذشته زمام داران این کشور هدی نونو را که فردی کلیمی است به سمت سفیر از طرف یک کشور عرب در خلیج در ایالات متحده منصوب نمود۰ این جزیره مرز مشترکی با کشور غنی از نفت عربستان سعودی داشته و پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریائی امریکا است۰

1 comment:

mojtabahojatoleslami@hotmail.com said...

سلام
بیشتر از سی‌ سال پیش خونهای ملت ما درخت استقلال ، ازادی ، جمهوری اسلامی را میوه دا ر کرد ولی‌ متاسفانه رهبران ما غصهٔ پول چینی‌ ها و معاملات با اینها را میخورند و یا اینکه غصهٔ. این فلسطینیها و یا بدتر از همه حزب الهی ها را میخورند . هرکس ریش داره با یک اسلحه ادعای اسلامی بودن میکنه . من هزار با ر برای جمهوری اسلامی حقیقی‌ جان میدهم ولی‌ حاضر نیستم یک قطره خون برای این اسلام خراب کنها بدهم . امیدوارم این رهبران ما در روز سال گرد انقلاب فریاد االله و اکبر های مردم را دلیل بر اغتشاشگری تعبیر نکنند همین الله و اکبر های مردم بود که رهبران ما را بر کار گزا شت . بنده سی‌ سال پیش در مدرسهٔ طلاب قم درس خواندم و دو سال و نیم زندان شاه بودم . الله و اکبر