Monday, 13 April 2009

Baha'is Arrested in Semnan and Shiraz

Persecution of the Baha’is throughout Iran continues to accelerate. Recently the authorities of the Islamic Republic Government of Iran continue arresting Baha’is in Semnan and Shiraz, aslo raided Baha’i residences in Yazd, after Naw-Ruz.شیراز: بازداشت آقای افشین احسنیان
آقاى افشين احسنيان ساکن شيراز روز ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ (۸ آوريل ۲۰۰۹) به وزارت اطلاعات احضار و بازداشت گرديد۰ پدر آقاى احسنيان نيز در همان روز به وزارت اطلاعات احضار شده بود که پس از بازجوئى آزاد شد۰ آقاى افشين احسنيان يکى از ۵۰ جوان بهائى است که در تاريخ ۱۹ مه ۲۰۰۶، به خاطر مشارکت در يک طرح انسان دوستانه براى کمک به جوانان محروم، دستگير شدند۰ اين گروه پس از يک هفته بازداشت آزاد شدند و حکم زندان يک ساله آنها به شرط حضور در کلاس هاى آموزش اسلامى به تعليق در آمد۰ اين گروه از ماه فوريه ۲۰۰۸ در اين کلاس ها شرکت کردند۰

سمنان: بازداشت آقای علی احسانی
آقاى على احسانی، ساکن سمنان، که پيش از اين هم به وزارت اطلاعات احضار شده بود، مجدداً در روز ۱۷ فروردين ۱۳۸۸ (۶ آوريل ۲۰۰۹) احضار و بازداشت شد۰ مغازه آقاى احسانی قبل از اين مورد حمله قرار گرفته بود۰ (از تاريخ دقيق اين حمله اطلاعى در دست نيست)۰

یزد: حمله به خانه آقاى بهنام روحانى فر
روز ۱۰ فروردين ۱۳۸۸(۳۰ مارس ۲۰۰۹) خانۀ آقاى بهنام روحانى فر، بهائى ساکن يزد، مورد حمله قرار گرفت و کامپيوتر او ضبط شد۰ بنا به قرائن حمله کنندگان مأمورين وزارت اطلاعات بوده اند۰ هنوز جزئيات بيشترى در مورد اين خبر در دست نيست۰

منبع خبر: سرویس خبری جامعه بهائی

No comments: