Friday, 26 September 2008

طومار ضد بهائيت این بار در قم امضا شد

Signing anti-Baha’i petition in Ghom

خبرگزاری فارس گزارش داد که نمازگزاران قمی پس از پايان مراسم راهپيمايی روز قدس آخرین جمعه ماه رمضان با امضاي طوماری از دادستان كل كشور خواستند تا با عناصر تشكيلات بهائيت برخورد كند٠

بر اساس این گزارش قرار است اين طومار در هفته آينده برای درج امضای تعدادی از مراجع تقليد در قم، به دفاتر آنها ارسال شود٠

متن کامل خبر- خبرگزاری فارس
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8707050462

No comments: