Sunday, 15 June 2008

کاخ سفید بازداشت بهاییان در ایران را محکوم کرد

بنا به گزارش بی بی سی، گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، دستگیری رهبران جامعه بهایی در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد٠ .

در بیانیه آقای جاندرو آمده است: "سابقه حکومت ایران در مورد حقوق بشر شرم آور است. حدود یک ماه پیش حکومت ایران شش نفر از رهبران بهاییان را صرفا به دلیل مذهبشان بازداشت کرد٠"٠

آقای جاندرو در ادامه بیانیه کوتاه خود خواستار آزادی فوری این افراد شده و از حکومت ایران خواسته است "حق ابتدایی افراد برای انتخاب مذهب را به رسمیت بشناسد و از تعقیب قانونی جامعه بهایی در ایران دست بردارد٠"٠


برای اطلاع از جزئیات این خبر به پیوند زیر مراجعه فرمائید

No comments: