Thursday, 12 April 2007

وضعیت دشوار دانش آموزان بهائی در مدارس ایران


سایت خبری رادیو فردا گزارش مفصلی در مورد «وضعیت دشوار کودکان بهائی در مدارس ایران» منتشر کرد. در این گزارش آمده: «اجبار به بيان اعتقادات مذهبی در کلاس درس به برخی معلمان و مسئولان مدارس فرصت می دهد تا دانش آموزی را تنها به دليل اعتقادات مذهبی او از ديگران جدا کرده و با بيان تاريخ تحريف شده دين او به عنوان متن درسی، دانش آموزان ديگر را عليه او برانگيزند و کودک و نوجوانی را در حساس ترين دوران سنی خود به زندگی در فضائی به زهرکينه و تحقير آلوده محکوم کنند»۰

دانش آموزان و دانشجویان بزرگترین سرمایه نیروی انسانی هر اجتماع متمدن بشمار میروند. در حال حاضر بهائيان از تحصيلات عالی در ايران محرومند، تعداد معدودی جوانان بهائی که در سال جاری وارد دانشگاه شده بودند پس از چند ماه از دانشگاهها اخراج شدند و اخیرا معلمان و اولیاء مدارس اقدام به تحقیر و سرکوبی دانش آموزان و کودکان بهائی نموده اند. نمیدانم که دولت ایران به چه حکمی محکمند و به چه دلیلی مستدلند، قلم ظلم برداشته اند و بخون این مظلومان رقم کشیده اند. نمیدانم این مشقات وصدمات تا کی ادامه خواهد داشت و این ظلم و ستم کی باخر خواهد رسید۰

گزارش کامل رادیوفردا را میتوان در آدرس زیر خواند
http://www.radiofarda.com/Article/2007/04/10/o2_school_bahaei.html

2 comments:

Zoha said...

Is it time for the whole world to raise their voices to put an end to the persecution.

ADL said...

I am looking forward for the day that the Bah'is could leave like others in Iran