Friday, 9 March 2007

گزارش کامل حقوق بشر در سال ٢٠٠٦

اين گزارش عملكرد كشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بين المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضيح می دهد. این گزارش رفتار دولت ایران در مورد بهائیان ایران را در زمینه های مختلف توضیح میدهد. در سالهای اخیر بهائیان همچنان مورد حملات شدید، اذیت وآزار بوده از آزادی برخوردار نبودند٠ در این گزارش آمده که

بهائیان همچنان در معرض بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه قرار داشتند٠

دولت ایران آشکارانه به آزادی بیان و تجمع، با تشدید حملات همچنان به توقیف و آزار بهاییان و دیگر اقلیتهای دینی پرداخت٠

طبق قانون اساسی، "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است. " درنتیحه بهائیان از آزادی مذهبی برخوردار نبودند٠

در مورد مصادره اموال، طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مسکن، اقلیت بهائی بویژه از این جریان زیان دیده است.در گزارش ماه ژوئن گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده است که "به کار بردن توأم با سوء استفاده «از قانون» به صورت وسیله ای برای مصادره اموال افراد و شکلی از انتقامجویی به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی در آمده است." در این گزارش به اسناد مربوط به مصادره ۶٤۰ فقره از دارایی های بهائیان از سال ۱٩٨۰ به این سو و همچنین چندین مورد که سندی در باره آنها وجود ندارد و نیز احکام دادگاه ها در اعلام مصادره اموال "فرقه شیطانی بهائی" و و توجیه قانونی و مذهبی این کار اشاره شده است. به موجب قانون اساسی برای پیروان کیش بهائی حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و آنها هیچ وسیله ای برای استرداد اموال مصادره شده خود یا دریافت خسارت برای آنها در اختیار ندارند٠

وزيرارتباطات و فن آوری اطلاعات تارنمای اینترنتی بهائیان همچنین تعداد زیادی تارنماهای دیکر را بلوک کردند٠

در طول سال، برای اولين بار، به حدود ٢٠٠ دانشجوی بهائی اجازه ورود به دانشگاه داده شد. با اين حال مشخص نيست که آيا اجازه ورود آنها به دانشگاه در نتيجه تغيير سياست دولت بوده است يا تغيير در تقاضانامه های دانشگاه٠

در ١٩ مه، مقامات ٥٤ بهائی را در شيراز دستگير کردند. هيچگونه اتهامی به آنها وارد نشد، و همگی به جز سه نفر در عرض يک هفته و با قرار وثيقه آزاد شدند. سه نفر بهائی باقی مانده در ١٤ ژوئن آزاد شدند٠

در ٢٨ ژوئن، مقامات يک بهائی به نام پويا موحد را که اولين بار در اوت ٢۰۰٥ به اتهام ضديت با دولت دستگير شده اما پس از ١۰ روز با قرار وثيقه آزاد شده بود را مجدداً دستگير کردند٠

در ١٧ اوت، طبق گزارشات مطبوعاتی، مقامات بابک روحی را در مشهد به اتهام کپی گرفتن از يک کتاب بهائی برای يک مراسم بهائی، دستگير کردند٠

اعضای اقلیت های مذهبی غیر مسلمان و به ویژه بهائیان از حبس، تهدید و ارعاب به خاطر اعتقادات مذهبیشان خبر دادند. در نوامبر ٢۰۰٥، مطبوعات داخلی به نقل از روحانی ارشد آیت الله جنتی نوشتند "انسان هایی که از غیر از اسلام پیروی می کنند مانند حیواناتی هستند که می چرند و مرتکب فساد می شوند." ٠

کلیه اقلیت های مذهبی از درجات مختلف تبعیض رسمی بخصوص در زمینه های اشتغال، آموزش و مسکن رنج می بردند. در ژوئن UNSR سازمان ملل برای مسکن کافی از کشور بازديد کرد و گزارش داد که مناطق روستايی، بخصوص نواحی متعلق به اقليت ها، از جمله بسياری از بهائيان، برای استفاده دولت از صاحبان آن سلب مالکيت شده و مالکان آن غرامت عادلانه های دريافت نکردند. به استثنای بهائیان، حکومت به اقلیت های مذهبی رسمی اجازه داد تا به پیروان مذهب خود آموزش مذهبی دهند؛ اگرچه که در برخی از موارد این حق به طور چشمگیری محدود شد٠

نظام حقوقی پیش از این برای اقلیت های مذهبی در ارتباط با دیه تبعیض قائل می شد؛ اما در سال ٢۰۰٤، دریافت دیه برابر برای مرگ مرد مسلمان و غیر مسلمان در شورای تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. زنان، و مردان بهائی از این قانون اصلاح شده مستثنی بودند٠

تبلیغ دین برای مسلمانان توسط غیر مسلمانان غیر قانونی است. حکومت حق شهروندان برای تغییر مذهب خود را تضمین نکرد. جزای ارتداد، به ویژه برگشت از اسلام مرگ است؛ گزارشی مبنی بر اجرای حکم اعدام برای ارتداد در سال گزارش دریافت نشد. بهائیان به دلیل ادعایشان مبنی بر وجود وحی الهی پس از محمد مرتد شناخته می شوند. حکومت مذهب بهائیت را به عنوان یک "فرقه" مرتبط با رژیم پادشاهی پهلوی و در نتیجه ضد انقلاب شناسایی کرد٠

سازمان های بهائی خارج از کشور نسبت به وخامت بیشتر وضعیت همکیشانشان در این سال هشدار دادند. جمعیت بهائی ٣٠٠ تا ٣٥٠ هزار نفری این کشور اجازه آموزش بهائیت یا عمل به مذهب خود یا حفظ تماس با همکیشان خود در خارج از کشور را نداشتند. حکومت همچنان به حبس و بازداشت بهائیان به خاطر مذهبشان ادامه داد. در ۱٩٩٣، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کپی نامه غیر رسمی ای از شورای عالی انقلابی به رهبر که فرایندهای مورد نظر برای خفقان تدریجی جامعه بهائی که شامل منع بهائیان از دسترسی به آموزش عالی می شد را منتشر ساخت. گزارشی از وزارت دادگستری در سال ٢٠٠۱ نیز حاکی از سیاست های حکومت برای حذف جامعه بهائیان بود٠

در ماه مارس، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و اعتقاد درباره اتهاماتی مبنی بر اينکه نيروهای امنيتی به کنترل و جمع آوری اطلاعات درباره جامعه بهائی مشغولند ابراز نگرانی نمود. گروه های بهائی گزارش دادند دولت مشغول جمع آوری اسامی بهائيان در سراسر کشور است، و روزنامه های طرفدار دولت سرمقاله های ضدبهائی خود را افزايش داده اند٠

در دسامبر ٢٠٠٥، ذبیح الله محرمی که قدیمی ترین زندانی بهائی کشور بود به دلایل نامعلوم در زندان درگذشت. محرمی پس از دستگیری به جرم ارتداد در ۱٩٩٥ به حبس ابد محکوم شد. بهائی دیگری به نام مهران کوثری که در نوامبر ۲٠٠٤ به دليل نامه ای که در خصوص وضعیت بهائیان به رئیس جمهور وقت یعنی خاتمی نوشت به سه سال زندان محکوم شده بود در ۱٨ مارس به قيد ضمانت آزاد شد٠در ۱٩ مه، ٥٤ بهائی در شهر شيراز دستگير شدند. دستگيرشدگان اکثراً جوانان بهائی بودند که در برنامه ای داوطلبانه برای درس خصوصی به کودکان خانواده های کم درآمد شرکت کرده بودند. همه آنها تا اواسط ژوئيه آزاد شدند٠

در طول سال ٢٠٠٥، حکومت ۶٥ بهائی دیگر را دستگیر و بازداشت کرد که بعدا به قید ضمانت بالا که بيشتر بشکل سند مالکيت بودآزاد شدند. در مدت حبس خانواده ها معمولا از محل نگهداری آنها بی اطلاع بوده و مقامات یا دستگیری آنها را انکار کرده یا اتهامات آنها را ذکر نمی کردند. برخی از آنها تا چندین ماه پس از آزادی حق کار کردن نداشتند. ماموران حکومت همچنین تعداد زیادی از خانه های بهائیان را مورد تفتیش قرار داده و اموال آنها را تصرف کردند٠

در ماه اکتبر جامعه بهائيان ايالات متحده گزارش داد که ٣٠٠ نفر دانشجوی بهائی در امتحان سراسری ورود به دانشگاه های کشور قبول شده و به آنها اجازه ورود داده شده است. اين گروه بهائی گزارش داد ٢٠۱ نفر از دانشجويان اجازه ثبت نام در دانشگاه يافتند، اما استادان آنها هويت ۱٤ نفر را به عنوان بهائی شناسايی کرده آنها را از کلاس اخراج کردند و به آنها گفتند بايد برای ادامه تحصيل از وزارت آموزش مجوز بگيرند. در پايان سال آنها گزارش دادند که پاسخی از وزارت آموزش دريافت نکرده اند٠

قطعنامه ماه دسامبر UNGA در مورد حقوق بشر این کشور از ادامه تبعیض علیه افرادی که متعلق به اقلیت های قومی و مذهبی بودند، از جمله سرکوب خشونت آمیز اعراب، آذری ها، بهائی ها، کردها، و صوفيان ابراز نگرانی شدید کرد٠

قطعنامه ۱٩ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور نگرانی جدی خود را از ادامه روند تبعیض بر ضد اقلیت های مذهبی با اشاره به تشدید تخلف ها بر ضد بهائیان ابراز داشت. این قطعنامه از حکومت خواست تا گزارش ۱٩٩۶ بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در خصوص تحمل پذیری به ویژه در مورد بهائیان را اجرا کند٠

متن کامل این گزارش در آدرس زیر
http://persian.usinfo.state.gov/index/topics/topic_listing_dhr/2006_Human_Rights_Report.html