Wednesday, 5 October 2011

Court Hearing

دادگاه هفت تن از مسئولین و مرتبطین دانشگاه آنلاین بهائی


بنا بر گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، دادگاه ۷ نفر از مسئولین و مرتبطین دانشگاه آنلاین بهائی (موسسه علمی آزاد) در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

بنا بر گزارش های رسیده، طی دو هفته گذشته دادگاه این افراد به نامهای وحید محمودی، رامین زیبایی، کامران مرتضایی، فرهاد صدقی، نوشین خادم، محمود بادوام و ریاض سبحانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد. اتهام تمامی این افراد «عضویت در گروهگ ضد امنیتی بهائی» (ماده ۴۹۹) عنوان شده است. لازم به ذکر است که دادگاه بعضی از این افراد تنها چند دقیقه به طول انجامیده است.

۶ نفر از این افراد در تاریخ اول خرداد ماه امسال و در پی یورش گسترده نیروهای امنیتی به منازل مرتبطین با این دانشگاه دستگیر شدند و ریاض سبحانی در تاریخ ۲۵ خرداد ماه دستگیر شد. تمامی این افراد در بند ۲۰۹ زندان اوین و در سلول‌های چند نفره نگهداری می‌شوند.

از اول خرداد ماه فشار بر دانشگاه آنلاین بهائیان افزایش یافته است. در این مدت بیش از ۲۰ نفر از مرتبطین با این دانشگاه دستگیر و بیش از ۵۰ نفر از مسوولین، اساتید و دانشجویان این دانشگاه در شهرهای مختلف به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شدند و تحت فشار برای امضای تعهد بر عدم همکاری با این دانشگاه قرار گرفته‌اند. همچنین در طول این مدت چندین مکان مربوط به این دانشگاه پلمپ و سایت درسی آن نیز چندین بار فیلتر شده است.


No comments: