Saturday, 1 October 2011

Baha'is of Sanandaj

افزایش فشارهای اقتصادی بر بهائیان و احضار چند شهروند بهائی اهل سنندج


بر اساس گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، طی سه هفته اخیر شهره رئوفی به همراه آقای وحید خلوصی به ادارهٔ اطلاعات شهر سنندج احضار شدند و مورد تهدید و آزار و اذیت روحی قرار گرفتند.

بنا برگزارشات رسیده این افراد تهدید شده‌اند که پخش شدن خبر این احضار‌ها و بازجویی‌ها عواقب بدی برای آن‌ها خواهد داشت. به احتمال زیاد این نوع سوالات، در راستای تحت فشار قرار دادن بهائیان این شهر از جنبهٔ اقتصادی است زیرا افراد احضار شده در قبال شغلشان مورد تهدید قرار گرفته‌اند و اسامی تمامی همکارانشان از ایشان گرفته شده است. اخیرا شهروندان بهائی بسیاری از شهرهای ایران از جمله سمنان تحت فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند. پلمب مغازه، به آتش کشیدن مغازه‌ها و تهدید مشتریان بخشی از این فشار‌ها و اعمال‌های غیرقانونی اقتصادی بوده است. در همین ارتباط در چند هفتهٔ اخیر محل کسب ۵ بهایی ساکن سمنان نیز پلمب شده است.

در خبری دیگر تقی حائری، یکی دیگر از شهروندان بهائی ساکن سنندج، چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه به طور شفاهی و غیر قانونی به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شد. وی پس از مراجعه به ادارهٔ اطلاعات آن شهر، مورد بازجویی طولانی مدتی قرار گرفت. در این بازجویی آقای حائری مورد تهدید قرار گفته است و به ایشان گفته بوده‌اند که به بهائیان سنندج بگویند که ادارهٔ اطلاعات مراقب ایشان هستند و باید به زودی باز هم به ادارهٔ اطلاعات آن شهر مراجعه کنند.

فشار بر بهائیان سنندج، در چند ماه اخیر افزایش یافته است به طوری که طی چهار ماه گذشته نزدیک به۳۰ نفر از بهائیان آن شهر به ادارهٔ اطلاعات آن شهر احضار شده‌اند و مورد تهدید و توهین‌های شخصی و اعتقادی قرار گرفته‌اند.


No comments: