Thursday, 7 July 2011

Dutch postage stamp

تصویر رهبر زندانی بهائی ایران بر تمبر پستی هلندی
هیلوِرسوم، هلند، ۱۴ تير ۱۳۹۰ (۵ ژوئیه ۲۰۱۱) - سرویس خبری جامعه جهانی بهائی


چاپ مجموعه ای از تمبرهای پستی ویژه با تصویر قربانیان نقض حقوق بشر در ایران در هلند آغاز شده است.

تمبرهای فعلی و بعدی در این مجموعه تصاویر سیمین بهبهانی، شاعر نامدار؛ منصور اسانلو، عضو اتحادیه صنفی؛ مهوش ثابت، یکی از هفت رهبر بهائی ایران؛ و نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر را بر خود دارند.

تمبرها به صورت رسمی توسط خدمات پست ملی هلند تصویب شده و برای استفاده روی نامه معتبر هستند.

این اقدام حاصل فکر مینا سعدادی، سردبیر اصلی نهاد رسانه ای شهرزاد نیوز، تهیه کننده برنامه های رادیویی و محتوای آنلاین به فارسی و انگلیسی، بود.

خانم سعدادی گفت: «اینجا در هلند، ما امکان چاپ و طراحی تمبرهای خودمان را داریم. موارد بسیاری از نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد، پس فکر کردیم که چرا بخش های مختلف جامعه ایران را پوشش ندهیم و کسانی را که تحت فشار هستند، مطرح نکنیم.»

شهرزاد نیوز برای تهیه و انتشار تمبرها، با نهادهای مرتبط وارد مشارکت شده است. تمبر با تصویر منصور اسانلو، رهبر زندانی یک سندیکای کارگران حمل ونقل، روی نامه هایی که از سوی فدراسیون هلندی اتحادیه های تجاری (FNV) و با موضوع وضعیت فعالان کارگری ایرانی به ایران ارسال شده، به کار رفته است.

پنج هزار نسخه از تمبرِ با تصویر مهوش ثابت تا کنون به چاپ رسیده است.

مارگا مارتنز از جامعه بهائی هلند گفت: «بسیار تکان دهنده است که چهره کسی را که راضی شده همه چیز را به خاطر ارزش هایش فدا کند، روی نامه ها و کارت های پستی در سراسر جهان ببینید.»

خانم ثابت، روانشناس آموزش دیده، به عنوان معلم و مدیر در چندین مدرسه کار کرده است. او پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ همراه هزاران مربّی بهائی دیگر از شغلش اخراج و از کار در نظام آموزشی عمومی محروم شد.

خانم ثابت از ۵ مارس ۲۰۰۸ زندانی شده است. او اولین نفر دستگیر شده از میان هفت عضو گروه موقتی ملی بود که در رسیدگی به نیازهای جامعه سيصد هزار نفری بهائیان ایران کمک می کرد. پس از ۳۰ ماه بازداشت غیر قانونی، در اوت ۲۰۱۰، اين هفت نفر بر مبنای اتهامات خلاف واقع محاکمه و هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

خانم مارتنز گفت: «این تمبر به طرق مختلف نه تنها نمایانگر این هفت مدیر – و حدود ۹۰ زندانی بهائی دیگر در ایران است، بلکه نماینده همه کسانی است که به خاطر ایستادگی بر سر اصول خود قربانی شده اند.»

«در زمانی که مقامات ایرانی اقدامات جامعه به منظور آموزش جوانان بهائی که از دانشگاه محروم شده اند را زیر منگنه گذاشته اند، خانم ثابت به عنوان یک معلم، یک مادر و یک بهائی، نماد تعهد به آموزش و حق آزادی دین برای همگان است.»

نسرین ستوده که چهره اش روی یکی دیگر از تمبرهای مجموعه خواهد آمد، وکیل برجسته ای است که وکالت تعداد زیادی از قربانیان نقض حقوق بشر، از جمله زندانیان محکوم به مرگ به خاطر جرائم مرتکب شده در خردسالی را بر عهده داشته است. در ژانویه امسال، مقامات خانم ستوده را به خاطر اتهاماتی از جمله «فعالیت های علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال زندان محکوم کردند. افزون بر آن او از وکالت و خروج از کشور نیز به مدت ۲۰ سال محروم شده است.

سیمین بهبهانی ۸۳ ساله که چهره او نیز روی تمبری خواهد آمد، یکی از برجسته ترین شخصیت های ادبیات فارسی معاصر است. او که نزد ستایندگانش به «شیر ایران» معروف است، از خروج از کشور محروم شده است.

شهرزاد نیوز مقالاتی درباره تمبرها منتشر می کند و آنها را در رویدادهایی از جمله در کنفرانسی که هفته گذشته در هلند برگزار شد و حدود ۳۰۰ زن ایرانی در آن شرکت کردند، ارائه می دهد.

خانم سعدادی گفت: «آنها از اين فکر که کسانی که در ايران مبارزه می کنند چهره پيدا می کنند خوشحال بودند.»

«هنر گروه های اجتماعی اين است که بتوانند در حالی که بر مسئله خودشان تمرکز دارند، با هم و با دیگران هم مرتبط شوند. همکاری با دیگران خیلی مهم است؛ اقلیت های قومی، اقلیت های دینی، جنبش های دیگر، صدای شان آن قدر بلند نیست که به تنهایی شنیده شود.»

نقل از: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

No comments: