Tuesday, 15 March 2011

Latest news just a few days to Naw-Ruz

آخرین خبرهای رسیده از ایران

سرویس خبری جامعه بهائی - ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ (۱۱ مارس ۲۰۱۱)

سلمان شهر مازندران: دستگیری آقای بدیع الله لهراسب
در ۲ اسفند ۱۳۸۹ (۲۱ فوریه ۲۰۱۱)، محل سکونت آقای بدیع الله لهراسب، ساکن سلمان شهر، بازرسی و دستگیر شد.نسیم شهر: زندانی شدن و تعطیل مغازۀ آقای افشین صفائیان

در ۸ اسفند ۱۳۸۹ (۲۶ فوریه ۲۰۱۱)، آقای افشین صفائیان ساکن نسیم شهر در حومۀ ساوه به اتهام «تبلیغ» دستگیر شد. مغازۀ آقای صفائیان نیز تعطیل شده است.کرمان و تهران: دستگیری آقای سامان استوار و خانم سحر بیرام آبادی

آقای سامان استوار ساکن کرمان و مدیر کودکستانی برای کودکان زلزله زدۀ بم، پس از چندین دوره احضار و بازجویی، در ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ (۲ مارس ۲۰۱۱) توسط چهار مأمور وزارت اطلاعات، پس از بازرسی خانه و ضبط وسایل شخصی و کامپیوترش دستگیر شد. در همان تاریخ، خانم سحر بیرام آبادی از تهران که با مدیریت کودکستان همکاری می کرد نیز هنگام بازگشت به تهران در فرودگاه بم دستگیر شد.اصفهان: پذیرش دوبارۀ دانش آموزان اخراجی خانم ها نگین رحمانی، آوا سلیمانی، بهار روحانی و آقای آراد اشتیاق در مدرسه

خانم ها نگین رحمانی، آوا سلیمانی، بهار روحانی و آقای آراد اشتیاق، همه ساکن اصفهان، که به اتهام تبلیغ دین شان از مدرسه اخراج شده بودند، پس از امضای تعهدنامه ای اجازه یافتند دوباره در مدرسه ثبت نام کنند....ملارد کرج: تعطیل کردن مغازۀ آقای افشین احسنی نژاد

اخیراً کافی نت متعلّق به آقای افشین احسنی نژاد ساکن ملارد کرج به خاطر بهائی بودن وی تعطیل شد.تهران: زندانی شدن آقای پیمان کشفی

در ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ (۱۳ فوریه ۲۰۱۱)، آقای پیمان کشفی ساکن تهران که در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) به دادگاه احضار و به خاطر «عضویت در گروه های معاند نظام» به چهار سال زندان محکوم شده بود، برای آغاز دوران محکومیت خود به زندان برده شد. او در ۲۷ مهر ۱۳۸۸ (۱۹ اکتبر ۲۰۰۹) دستگیر و در ۹ آذر ۱۳۸۸ (۳۰ نوامبر ۲۰۰۹) پس از ارائۀ وثیقه ای به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۰۰ هزار دلار آمریکا) آزاد شد.اصفهان: زندانی شدن آقای فرهود اشتیاق

در ۹ اسفند ۱۳۸۹ (۲۸ فوریه ۲۰۱۱)، آقای فرهود اشتیاق اهل اصفهان، پس از آن که به خاطر احضارهای دادگاه انقلاب خود را در محل معرفی کرد، به زندان برده شد. طبق گزارش های قبلی، در ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ (۱۳ فوریه ۲۰۱۱)، خانۀ آقای اشتیاق و سه بهائی دیگر بازرسی و بعضی وسایل ضبط شده بود. ولی چون او در زمان یورش در خانه اش نبود، دستگیر نشد. به خانواده اش گفته شد که او باید فوراً پس از بازگشت به اصفهان خود را به وزارت اطلاعات معرفی کند.ساری: دستگیری آقای بهزاد ذبیحی و آزاد شدن او با قرار وثیقه

در ۷ اسفند ۱۳۸۹ (۲۶ فوریه ۲۰۱۱)، آقای بهزاد ذبیحی ساکن ساری که در ۳ اسفند ۱۳۸۹ (۲۲ فوریه ۲۰۱۱) توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شده بود، با قرار وثیقه آزاد شد. در ۹ بهمن ۱۳۸۹ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۱)، خانه و عینک سازی آقای ذبیحی مورد یورش مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و وسایل شخصی و مطالب مربوط به آئین بهائی ضبط شد.ساری: آزاد شدن خانم سپیده معصومی

خانم سپیده معصومی ساکن ساری که در ۱ آذر ۱۳۸۹ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۰) دستگیر و به شش ماه زندان محکوم شده بود، پس از گذراندن نیمی از دوران محکومیت خود در ۷ اسفند ۱۳۸۹ (۲۶ فوریه ۲۰۱۱) با عفو مشروط آزاد شد. خانم معصومی پیشتر در ۲۸ آذر ۱۳۸۸ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۹) دستگیر و در ۲۲ دی ۱۳۸۸ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۰) با قرار وثیقه آزاد شده بود.ساری: آزاد شدن آقای شاهین سنائی با قرار وثیقه

آقای شاهین سنائی ساکن قائم شهر که در ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ (۵ فوریه ۲۰۱۱) دستگیر شده بود، در ۶ اسفند ۱۳۸۹ (۲۵ فوریه ۲۰۱۱) پس از ارائۀ وثیقه به ارزش ۳۰ میلیون تومان (حدود ۳۰۰۰۰ دلار آمریکا) آزاد شد. آقای سنائی پیشتر در ۳۰ شهریور ۱۳۸۴ (۲۱ سپتامبر ۲۰۰۵) در بابلسر دستگیر و در ۱۹ مهر ۱۳۸۴ (۱۱ اکتبر ۲۰۰۵) آزاد شده بود.تهران: محاکمه و صدور حکم برای آقای پیام اغصانی

در ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ (۸ فوریه ۲۰۱۱)، آقای پیام اغصانی ساکن تهران محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد. هنوز رونوشت رسمی از رأی دادگاه به آقای اغصانی یا وکیلش داده نشده است. آقای اغصانی پیشتر در ۲۵ دی ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۹) دستگیر و در ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ (۱۱ مارس ۲۰۰۹) پس از ارائۀ وثیقه به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال ایران (حدود ۷۳۴۵۰ دلار آمریکا) آزاد شده بود.مشهد: اطلاعات تکمیلی دربارۀ آقای فرهاد امری و خانم ضیائیه اسحاقی (شعاعی)

آقای فرهاد امری و خانم ضیائیه اسحاقی (شعاعی) که در ۱۱ دی ۱۳۸۹ (۱ ژانویه ۲۰۱۱) دستگیر شده بودند، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت هستند. به هركدام از آنها اجازه داده شده دو بار با خانواده های شان تماس کوتاه تلفنی داشته باشند. آقای امری داماد خانم اسحاقی (شعاعی) است.کرج: رفع اتهام از آقای پیام ولی و تبرئۀ او

در تظاهرات ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه ۲۰۱۱، سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی ایران)، در ویلاشهر اصفهان شعارهای ضد بهائی سر داده شد و روی دیوارها و بر خیابان ها و پیاده روها نیز شعار نوشته شد. روز بعد، چندین بهائی به دفتر فرمانداری نجف آباد مراجعه کردند و از آنها خواستند مسئله را بررسی کنند. همۀ مأموران اعلام کردند که از این رویداد بی خبر هستند و این اقدام را مخالف منافع نظام دانستند. با این حال، تقاضای بررسی ماجرا را رد کردند.


No comments: