Tuesday, 6 July 2010

Why Persecuting Baha'is in Iran?

چرا بهایی ها در ایران تا این اندازه اذیت می شوند؟

اخیرا بی بی سی گرازش مستندی تهیه کرده که از تلویزیون فارسی این شبکه پخش شد. در این گزارش کسری ناجی به این پرسش پرداخته که چرا بهایی ها در ایران تا این اندازه اذیت می شوند؟ در این چند هفته آزار و اذیت بهائیان در ایران به اوج تازه ای رسیده٠ این گزارش در پی حمله سازمان داده شده مردان ناشناس با بلدوزر و لودر به روستای ایول در مازندران که منجر به تخریب پنجاه خانه متعلق به بهائیان در این روستا بود پخش شد٠ در حال حاظر هفت نفر ازرهبران سابق بهائیان ایران بیش از دو سال است که در زندان اوین بسر میبرند٠

گزارش مستند بی بی سی را در اینجا ببینید


No comments: