Tuesday, 29 June 2010

Homes demolished in Ivel

تخريب خانه‌های بهائيان درایول، مازندران

بر اساس گزارشات رسیده منازل پنجاه خانواده بهایی ساکن روستای ایول مازندران تخریب شده و یکی از پیرمردان بهائی که روز بعد از تخریب منازل برای سرکشی به مزرعه خود به ایول رفته بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت٠
روستای ایول در استان مازندران در جنوب شرقی شهرستان ساری واقع شده است٠

شهروندان بهائی در این روستا پس از انقلاب بهمن ١٣٥٧ پیوسته مورد اذیت و آزار بوده و اخیرا پنجاه خانواده بهائی خانه و کاشانه خود را از دست دادند٠

گزارش تصویری از وقایع روستای ایول از خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر

No comments: