Thursday, 18 February 2010

Baha'is in Iran

و بهائیان همچنان با مرگ زندگی می‌کنند

سپیده قریب - ٢٧/١١/١٣٨٨

پروژه‌ی سی و یک ساله‌ی حذف تدریجی بهائیان از پیکرهء جامعهء مدنی ایران، به روزهای حیاتی و حسّاس خود وارد می‌شود۰ با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، برخورد سیستماتیک با دگر اندیشان به عنوان واژه ای معنادار وارد دایره المعارف حوزه‌ی حکومتی شد و دگر آزاری به عنوان ظرفیتی قانونی مورد بهره برداری قرار گرفت۰ در این میان آنها که راه تقلید و یکسان اندیشی با رژیم را پیشه نکردند، با واکنش مستقیم حکومت و حتّی حذف فیزیکی روبرو شدند۰

با گذشت بیش از سی سال از انقلاب ۵۷ و با شکل گیری جنبش مردمی پس از تقلّب گسترده در انتخابات دهم ریاست جمهوری ۸۸، بار دیگر حکومت به رویکرد پروژهء حذف فیزیکی که شاخصهء دیکتاتوریسم کلاسیک است، روی آورد۰ لذا قتل، تجاوز، شکنجه های روحی و جسمی به عنوان راهکار اصلی جهت مقابله با دگراندیشان معرفی شد۰ دستگیری روز افزون روزنامه نگاران، فعالان مدنی و حتی مادران داغدار، نمونه های مناسب اثبات این جریان فکری است۰

با این حال، بهائیان که بر مبنای تعالیم دینی خود از مداخله در امور سیاسی منع شده اند، همواره قربانیان مظلوم و بی صدای بهره وری های سیاسی حکومت ایران بوده اند۰ دامنهء برخورد با بهائیان ایران که با دستگیری غیر موجّه مدیران جامعهء بهایی وارد فاز جدیدی شده بود، در حوادث اخیر کشور رنگ دیگری به خود گرفت و شایعهء حذف فیزیکی ایشان از جامعهء مدنی ایران را بیش از پیش تقویت کرد۰

پروژهء هدفمند آزار و اذیت بهائیان و نسبت دادن توطئه های واهی و بی اساس به ایشان، با یورش ماموران امنیتی در روزبیست و یک بهمن ماه به منازل بهائیان و بازداشت گستردهء آنها تداوم پیدا کرد۰ پس از حوادث عاشورا که سران حکومت را بر آن داشت تا در اتاق های فکر خود در پی معرفی دشمنی فرضی و در عین حال سهل الوصول باشند، به راستی چه گروهی مظلوم تر و در دسترس تر از بهائیان وجود داشتند؟

این مساله باعث دستگیری بیش از ۱۳ بهایی در تهران شد، که در ادامه منجر به اعترافات ساختگی و نمایشی تعدادی از این افراد، زیر فشار و زور شد۰ افرادی که به عنوان اغتشاشگران عاشورا معرفی شدند۰ همان اشخاصی که یکی از مهمترین شروط بهایی بودنشان، عدم مداخله در امور سیاسی است۰ لذا حکومت اسلامی در یک تئاتر کودکانه، به سمت گزاره ای محال نشانه رفته و از این حیث، سیاستهای پوپولیستی اش قرین رسوایی شد۰

با این وجود، نظام حکومتی ایران در اقدامی عجولانه و قبل از برگذاری مراسم ۲۲ بهمن که از ماه ها پیش، به عنوان فرصتی جهت حضور و خودنمایی جنبش مردمی ایران معرّفی گشته بود، اقدام به دستگیری مجدّد و گستردهء بهائیان کرد۰ در طی یورش های غیر قانونی فوق، ۹ نفر دیگر از بهائیان تهران بازداشت شدند۰ سوالی که در اینجا مطرح می شود این است: آیا اتاق فکر حکومت به دنبال معرفی قربانیان جدیدی جهت اغتشاشات! ۲۲ بهمن است و آیا باید باز هم منتظر نمایش ساختگی اعترافات بی گناهان دیگری باشیم؟

جالب آنکه در میان دستگیر شدگان می توان به ترانه قانونی، دختر تازه جوانی اشاره کرد که تا چند وقت پیش درگیر آزمون کنکور بوده است و اینک به عنوان اغتشاشگر بازداشت می شود! فی الواقع این رفتار مضحکانه چه معنایی می تواند به همراه داشته باشد؟

بهائیان ایران که به دلیل باورهایی همچون تحقق وحدت بین مردم، تساوی حقوق زنان و مردان، برقراری صلح جهانی و… قریب به ۱۷۰ سال از زندگی پر فراز و نشیب خویش را زیر شعله های ظلم و ستم سپری کرده و همواره به سوی قربانی شدن، دستِ رفاقت دراز کرده اند، در قرن بیست و یک و در عصر سلطهء آموزه های حقوق بشر نیز همچنان با مرگ زندگی می کنند… و این است تکرار داستان تلخی که بهائیان هر روز با آن روزگار می گذرانند۰۰۰

درود بر آزادی

نقل از کمیته گزارشگران حقوق بشر

No comments: