Friday, 16 January 2009

سپیده دم چهارشنبه تهران با هجوم به منازل تعدادی از بهائیان آغاز شد

ساعت شش صبح ٢٥ دی ماه ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خانه های شهریار سیروس، ریاض سبحانی، ژینوس سبحانی، نیما حقار، دیدار رئوفی، پیام اغصانی، گلشن سبحانی ، شاهرخ طائف، عزیز سمندری و نیوشا نوع خواه هجوم بردند٠

این افراد با لباسها و ماشینهای شخصی به در خانه این افراد مراجعه کرده ولی در ابتدا صاحبخانه ها را از هویت واقعی خویش مطلع ننموده اند٠ این افراد قبل از ورود به منزل شهریار سیروس خود را ماموری که دارای برگه احضار به کلانتری است معرفی کرده بودند در حالیکه در پاسخ به گلشن سبحانی خود را مامور پست(آن هم در ساعت شش صبح!) خواندند و در مراجعه به منزل عزیز سمندری ابتدا از سرایدار ساختمان خواستار باز کردن در شده و ناگهان پشت در ورودی آپارتمان ظاهر شده و با زنگهای بی امان خود صاحبخانه را مجبور به گشودن در نموده اند٠ متعاقب این امر به شرکت عزیز سمندری رفته و به تفتیش محل کار وی پرداخته اند٠

گرچه برخورد این بار ماموران با خانواده‌های بهائی با احترام صورت پذیرفته و ماموریت خود را با نشان دادن حکم آغاز کرده اند ولی تمام عکسهای مربوط به دیانت بهائی، عکسهای دسته جمعی، کامپیوترها و لپ تاپها، کتابهای مذهبی و در بیشتر موارد گوشیهای موبایل افراد و در مواردی دیگر مدارک شخصی افراد خانواده را ضبط کرده اند٠

در این یورش بامدادی وزارت اطلاعات، از افراد نامبرده فوق، ژینوس سبحانی، نیوشا نوع خواه، پیام اغصانی، نیما حقا، عزیز سمندری، شاهرخ طائف و دیدار رئوفی دستگیرشده و تا کنون اطلاعی از ایشان در دست نیست٠ ولی در ارتباط با شهریار سیروس، گلشن سبحانی و ریاض سبحانی تنها به جست و جوی منازل و ضبط وسایل ایشان بسنده کردند٠

2 comments:

Anonymous said...

لطفا اطلاعات خود را کامل کنید, بطور مثال آقای حقار دستگیر نشده اند

ADL said...

با تشکر از یاداوری شما و پوزش بدینوسیله به اطلاع میرساند که آقای نیما حقار در چهارشنبه گذشته دستگیر نشده اند