Friday, 22 February 2008

Baha'i International Community issues statement on poverty eradication

جامعه بين المللى بهائى بيانيه اى در مورد ريشه كنى فقر در جهان منتشر كرد
نيويورك، ١۵ فوريه ٢۰۰٨
(سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى)

جامعه بين المللى بهائى در بيانيه تازه اى خواستار برخوردى هماهنگ و مبتنى بر اصول براى ريشه كنى فقر در جهان شد۰

نمايندگان اين جامعه روز گذشته بيانيه اى را كه عنوان آن، "ريشه كنى فقر، حركتى متحد به جلو" است در مراسمى در دفتر جامعه بهائى در برابر مقر سازمان ملل متحد رونمائى كردند۰ در حدود چهل نفر از نمايندگان نهادهاى غير دولتى و مؤسسات مختلف سازمان ملل در هنگام ارائه اين بيانيه حضور داشتند۰
شرکت کنندگان در جلسه ارائه بیانیۀ " ريشه كنى فقر، حركتى متحد به جلو" در ۱۴ فوریه ۲۰۰۸
از سمت چپ به راست
خانم بانی دوگال، نمايندۀ ارشد جامعه بين‌المللی بهائی در سازمان ملل متّحد
آقای نيخيل ست، مدير دفتر هماهنگى و پشتيبانى در بخش امور اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل
خانم جوليا برگر، نويسنده و پژوهشگر ارشد جامعه بين المللى بهائى
خانم طاهره نيلور، يكى از نمايندگان جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد

به گفته طاهره نيلور، يكى از نمايندگان جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، اين بيانيه در تقارن با چهل و ششمين اجلاس كميسيون توسعه اجتماعى سازمان ملل، كه از ششم تا پانزدهم فوريه ٢۰۰٨ برگزار شد، منتشر شده است۰

خانم نيلور گفت: "امسال تمركز كميسيون بر حمايت از ايجاد اشتغال كامل و شغل مناسب براى همه است۰ البته اينها عوامل مهمى در ريشه كنى فقر هستند اما ما مى خواستيم برخورد هماهنگ ترى را پيشنهاد كنيم، برخوردى كه به مجموعه گسترده مسائلى بپردازد كه بايد براى از ميان بردن فقر در سطح جهان به طور هماهنگ مورد توجه قرار بگيرد۰"۰

اين بيانيه از مؤسسات و افراد در سراسر جهان دعوت مى كند كه به ارزش هاى بنيادى اخلاق نظير اتحاد و عدالت اولويت بدهند و با ارائه تعريفى تازه از مبانى فقر مى گويد "فقر را مى توان به نبود آن بخش از منابع اخلاقى، اجتماعى و مادى تعبير كرد كه براى تكامل ظرفيت هاى معنوى، فكرى و اجتماعى افراد، جوامع و مؤسسات مورد نياز است۰"۰

بيانيه آنگاه به زمينه هاى خاصى اشاره مى كند كه اگر فعاليت هاى مربوط به كاهش فقر بر آنها متمركز شود مفيدتر خواهد بود؛ از آن جمله رهبرى و حكومت، حقوق بشر، جنسيت، توسعه قابل دوام، كشاورزى، اشتغال، مسئوليت فردى، آموزش و مذهب۰

در جلسه ارائه اين بيانيه، نيخيل ست، از بخش امور اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل و جوليا برگر، نويسنده و پژوهشگر ارشد جامعه بين المللى بهائى، نيز سخنانى ايراد كردند۰

آقاى ست گفت "پيام اصلى بيانيه اين است كه آنچه ما نياز داريم اتحاد عمل است۰ اگر اين روح برانگيخته شود ما در اين مبارزه موفق شده ايم۰"۰

آقاى ست كه مدير دفتر هماهنگى و پشتيبانى (ECOSOC) در بخش امور اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل (DESA) است، از تجارب خود در ممالك در حال توسعه، از جمله وطن خودش هند، صحبت كرد و توصيه كرد توجه بيشترى به يافتن راه حل هاى خاص براى هر كشور مبذول شود۰ وى گفت "راه حل هاى كلى كافى نيستند" و اشاره كرد كه مباحث فرهنگى و ملكى در اين ميان نقش مهمى دارند۰ "براى غلبه بر فقر به بررسى هاى جامعه-محور نياز است۰"۰

آقاى ست مسأله گرسنگى را نيز مورد تأكيد قرار داد۰ وى گفت “مشكل سوء تغذيه نياز به راه حل ويژه خودش دارد۰” و افزود در كشور خود او چهل در صد كودكان زير پنج سال از كمبود مواد غذائى رنج مى برند۰

آقاى ست اشاره كرد كه گاهى نهادهاى بين المللى توجه شان بيشتر به اندازه گيرى فقر است تا اقدامى در جهت از ميان بردن آن۰

وى گفت: "گروه بندى هاى اقتصاد كلان نمى تواند تحقير ناشى از فقر را آنچنان كه بيانيه شما به زيبائى نشان داده به نمايش بگذارد۰"۰

خانم برگر در سخنانى كه ايراد كرد گفت موضوع فقر از عوامل پيچيده ديگر مانند حقوق بشر، توسعه و شرايط محيط-زيستى تفكيك پذير نيست۰ وى افزود اين كه جامعه ملل متحد شروع به قبول ارتباط تنگاتنگ اين عوامل كرده و تمركزش را بر يافتن راه حلى جامع الاطراف گذاشته، نشانه اى مثبت است۰

خانم برگر گفت: "نمى خواهم غلو كرده باشم اما رسيدن به اين تغيير در نحوه نگرش بى شباهت به انقلاب كوپرنيكى نيست كه نشان داد زمين به دور خورشيد مى گردد نه برعكس۰"۰

خانم برگر گفت اين بيانيه اصلاً در پاسخ به درخواست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد فراهم شده بود كه به منظور جهت دادن به مذاكرات پيرامون رابطه حقوق بشر و فقر شديد براى تهيه "فهرستى از اصول راه نما" كمك خواسته بود۰

در همين جهت جامعه بين المللى بهائى با گزيده اى از اعضاى جامعه در اطراف جهان تماس گرفت و از آنها خواست جلساتى با حضور افراد محلى براى بحث در باره فقر و حقوق بشر برگزار كنند۰

"اين گفتگوها در شش كشور۰۰۰برزيل، گايانا، هائيتى، هند، ناميبيا و تركيه۰۰۰ انجام شد و حاصل اين مشورت ها به جمع آورى تجارب و دريافت هاى بى واسطه كسانى انجاميد كه بيش از همه در معرض فقر وده اند۰"۰

براى خواندن "ريشه كنى فقر، حركتى متحد به جلو" به زبان انگلیسی، اين پیوند را دنبال كنيد
www۰bic۰org/statements-and-reports/bic-statements/08-0214۰htm

No comments: