Wednesday, 7 March 2007

تبعيض عليه بهائيان ايران در زمينه‌ى تحصيلات عالى ادامه دارد

نيويورک، ۲۸ فوريه ۲۰۰۷
تعداد فزاينده‌اى از بهائيانى که امسال در دانشگاههاى ايران پذيرفته شده بودند، اخراج گرديده‌اند. اين امر آشکارا نشان ميدهد که دانشجويان بهائى ايران هنوز با محدوديت و تبعيضات شديد در زمينه‌ى تحصيلات عالى روبرو هستند۰


بعد از بيش از ۲۵ سال که بهائيان ايران از حضور در دانشگاههاى عمومى و خصوصى آن کشور محروم بودند، به دنبال تغيير سياست دولت، ستون مذهب از اوراق مربوط به ورود به دانشگاه حذف شد و در پاييز گذشته حدود ۱۷۸ دانشجوى بهائى در دانشگاههاى مختلف سراسر کشور پذيرفته شدند۰


اما تا اواسط فوريه، حداقل ۷۰ دانشجو پس از آن که مقامات دانشگاهى متوجه بهائى بودن آنها گشتند از دانشگاههاى محل تحصيلشان اخراج شدند۰


ديان علائى، نماينده‌ى جامعه بين‌المللى بهائى در دفتر سازمان ملل در ژنو، گفت: «درصد بالاى اخراج‌ها که آشکارا مربوط به بهائى بودن دانشجويان ميشود، نشان ميدهد که در بهترين حالت، دولت اعمال تبعيض در تحصيلات عالى را ناديده ميگيرد و در بدترين حالت صرفاً دانشجويان بهائى را بازى ميدهد۰»۰


خانم علائى گفت: «با اين که خوشحال هستيم که براى اولين بار از اوائل دهه‌ى هشتاد ميلادى تعداد قابل توجهى از جوانان بهائى ايرانى توانسته‌اند به دانشگاههاى مورد انتخاب خود راه پيدا کنند، اما مسلماً سابقه‌ى طولانى دولت جمهورى اسلامى در تعقيب و آزار سيستماتيک بهائيان، صداقت سياست‌هاى جديد آن دولت را به پرسش ميگيرد۰»۰


وى براى مثال گفت که ۱۹۱ دانشجوى ديگر بهائى که سال گذشته در کنکور ورودى دانشگاهها قبول شده بودند، نتوانستند امسال، يا به علت محدوديت ظرفيت دانشگاهها براى دروس مورد نظرشان و يا به دلائل نامعلوم ديگر، وارد دانشگاه شوند۰


خانم علائى گفت: «قانون بين‌المللى دستيابى به امکانات تحصيلى را يکى از حقوق اساسى انسانى ميداند و دانشگاههاى ايران نميتوانند دانشجويانى را که با موفقيت در امتحانات ورودى دانشگاهها قبول شده‌اند به دليل بهائى بودن از حضور در دانشگاه محروم سازند۰»۰
وى گفت: «تا زمانى که بهائيان در نهايت بى‌عدالتى از حق تحصيلات عالى محروم هستند، ميتوان گفت که سالهاى تبعيض و تعقيب و آزار سازمان‌يافته‌ى دانشجويان بهائى در ايران هنوز خاتمه نيافته و بايد خواستار از بين بردن اين بى‌عدالتى شد۰»۰


بهائيان ايران که بزرگترين اقليت دينى در اين کشور هستند، از زمان انقلاب اسلامى سال ۱۹۷۹، در همه‌ى سنين با تعقيب و آزار سيستماتيک رو به رو بوده‌اند. بيش از ۲۰۰ بهائى در ايران کشته شده، صدها نفر زندان گرديده و هزاران نفر اموال و کسب‌ و کارشان مصادره شده، از کار اخراج گرديده و يا حقوق بازنشستگى آنان قطع شده است۰


به موجب يک يادداشت محرمانه دولتى در سال ۱۹۹۱ ميلادى، بهائيان «همين که معلوم شد بهائى هستند بايد يا موقع پذيرش و يا در جريان تحصيلشان» از دانشگاه اخراج شوند۰


يكى از روشهاى اصلى دولت در اجراى اين سياست وادار کردن شرکت کنندگان در كنكور ورودى دانشگاه به درج دين خود در اوراق ثبت نام كنكور بوده است. فرم‌هائى كه تحت عنوان بهائى فهرست ميشدند، يا فهرست نشده بودند، رد ميشدند۰


در سال ٢٠٠٤ظاهراً در پاسخ به فشارهاى مدوام جامعه‌ى بين‌المللى، دولت ايران ستون مربوط به وابستگى مذهبى را حذف نمود. حدود ١٠٠٠ نفر بهائى با موفقيت در كنكور شركت كردند و صدها نفر قبول شدند كه بسيارى از آنان نمرات بسيار بالائى آورده بودند۰


اما بعداً در همان سال، طى اقدامى كه نمايندگان جامعه‌ى بين‌المللى بهائى آن را يک «حيله» ميخوانند، نتايج امتحانات را كه روى آنها كلمه‌ى «مسلمان» نوشته شده بود، به بهائيان برگرداندند، در حالى كه ميدانستند اين امر براى بهائيان كه به حكم اصول اعتقادى خود كتمان عقيده نميكنند، غيرقابل قبول است۰


مقامات دولتى گفتند چون بهائيان براى پاسخ دادن به سئوالات بخش مطالعات دينى گزينه‌ى اسلام را انتخاب كرده‌اند، بايد مسلمان شمرده شوند و بهائيان به اين عمل اعتراض كردند اما اعتراضشان راه به جائى نبرد. هيچ بهائى در آن سال وارد دانشگاه نشد۰


همين اتفاق در سال ۲٠٠٥ تكرار شد. صدها دانشجوى بهائى در كنكور سراسى شركت كرده و قبول شدند، اما دولت بار ديگر آنها را تحت عنوان مسلمان فهرست كرد. بار ديگربهائيان به اين امر اعتراض کردند بدون اين كه موفق به اصلاح اين بى‌عدالتى شوند . در سال ٢۰۰٥ نيز هيچ بهائى از دانشگاه فارغ التحصيل نشد۰


تابستان گذشته، بار ديگر، صدها بهائى با حسن نيت در كنكور سراسرى شركت كردند . اين بار همان طور كه قبلاً آمد، صد ها نفر قبول و حدود ۱٨٧ نفر پذيرفته شدند۰


در سراسر پائيز گذشته گزارش‌هائى از ايران ميرسيد كه نشان ميداد بسيارى از آنانى كه پذيرفته شده بودند به دانشگاه راه نيافتند يا همين كه دانشگاههايشان متوجه ميشدند که بهائى هستند، از دانشگاه اخراج ميشدند. تا فوريه رقم بهائيان اخراجى به ٧۰ نفر رسيد۰


خانم علائى گفت: «گزارش‌هاى دريافت شده از كسانى كه در دانشگاههاى مورد انتخاب خود ثبت نام نشده يا از آنها اخراج شده‌اند، حاكى از آن است كه مسئله، بهائى بودن آنها بوده است۰»۰
براى مثال در ١٨ اكتبر از دانشگاه پيام نور به دانشجوئى تلفن زدند و از او پرسيدند كه آيا بهائى است و وقتى وى جواب مثبت داد، به او گفتند كه نميتواند ثبت نام كند۰


بعدها وقتى اين دانشجو به دانشگاه مراجعه نمود، به او گفتند كه دانشگاه بخشنامه‌اى از سازمان ارزيابى و سنجش آموزش ملى كه برجريان امتحانات ورودى دانشگاهها نظارت ميكند، دريافت كرده كه ميگويد از ثبت نام بهائيان جلوگيرى نكنند، اما همين كه ثبت نام شدند آنان را اخراج کنند۰


وى گفت: «به دانشجوى بهائى ديگرى در همان دانشگاه گفته شد دانشجويانى كه ديانت خودشان را در فرم‌هاى ثبت نام مشخص نكرده باشند نميتوانند تحصيلاتشان را در آنجا ادامه دهند۰»۰


خانم علائى همچنين گفت: «جامعه‌ى بين‌المللى بهائى دريافته است كه به جز يك دانشگاه همه‌ى دانشگاههاى ايران هنوز در فرم‌هاى ثبت نام خود ستون مذهب دارند۰»۰


وى گفت: «اين مسئله نگرانى شديدى را ايجاد كرده كه ۱٩۱ نفر بهائى ديگرى كه امسال در امتحانات قبول شدند، اما دردانشگاهها جا پيدا نكرده‌اند، درحقيقت قربانى تبعيض شده‌اند۰»۰


خانم علائى گفت: «ما از جامعه‌ى بين‌المللى تقاضا داريم كه از نزديک بر مسئله نظارت كند.» وى افزود، «ما همچنين از مسئولين آموزشى و ادارى دانشگاهها در سراسر جهان كه به نحوه‌ى رفتار با دانشجويان بهائى اعتراض كرده‌اند، ميخواهيم به تلاش‌هاى خود ادامه دهند۰»۰

No comments: