Monday, 22 August 2011

Prison sentence confirmed

حکم ۱۰ ماه زندان شش شهروند بهائی شیرازی تائید شد


به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران (رهانا)، محکومیت ۱۰ ماه زندان شش شهروند بهائی شیرازی که دو سال پیش بازداشت شده بودند در دادگاه تجدید نظر تائید شد.

هاله هوشمندی، کاووس ضرغام، کیوان کرمی، فرهام معصومی، وحدت دانا و افشین احسنیان شهروندان بهائی شیرازی هستند که در سال ۸۸ بازداشت شده و مدتی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز گذرانده و سپس با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» در دادگاه بدوی حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری برای هر کدام از این شهروندان بهائی اعلام شده بود. با وجود این که تقاضای تجدید نظر در حکم صادره از طرف متهمین و وکلای آنها داده شد ولی اخیرا به وکلای آنها اعلام گردیده که حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر تأئید شده است. در احضاریه ای که به دست ضامنین آنها رسیده اعلام شده است که باید این افراد ظرف مدت ۲۰ روز خود را به اجرای احکام دادگاه انقلاب شیرازمعرفی نمایند.

No comments: