Wednesday, 6 January 2010

Trial of seven Baha'i leaders in Iran looms

محاكمۀ قريب الوقوع هفت نفر از رهبران بهائيان در ايران
ژنو - ۱۵ دي ۱۳۸۸

Yaranهفت نفر 'رهبران' بهائی که قرار است روز ۲۲ دی ماه محاکمه شوند


تحولات اخير در ايران اسباب نگرانى جدى در مورد سرنوشت هفت نفر از رهبران جامعۀ بهائيان ايران شده است، كه قرار است هفتۀ آينده محاكمه شوند٠

ديان علائى، نمايندۀ جامعۀ جهانى بهائى در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، مى گويد: «تاكنون به دفعات از بدنام كردن و متهم كردن جامعۀ بهائيان ايران استفاده شده تا اذهان مردم معترض از مسئولان امور منحرف شود٠ اين بار نيز در روزهائى كه محاكمۀ رهبران اين جامعه در راه است نشانه هاى قربانى كردن بهائيان به چشم مى خورد٠»٠

«حكومت ايران به جاى پذيرفتن مسئوليت ناآرامى ها در كشور، ديگران از جمله نيروهاى خارجى، نهادهاى بين المللى، رسانه هاى عمومى، دانشجويان، زنان و 'خرابكاران' را به راه اندازى اين اعتراض ها متهم كرده است٠ حالا بهائيان نيز به اين فهرست طولانى متهمان اضافه شده اند٠»٠

خانم علائى اضافه كرد: «در چندين روز گذشته رسانه هاى وابسته به دولت در ايران بهائيان را به دست داشتن در ناآرامى هاى روز عاشورا متهم كرده اند٠ بديهى است كه هدف اين تبليغات برانگيختن احساسات مردم بر عليه هفت بهائى است كه در اوين زندانى هستند٠ ما به شدت نگرانيم كه حكومث و تندروهاى افراطى در دولت از اين آشوب ها به عنوان پوششى براى اعمال مجازات هاى سنگين عليه اين افراد بى گناه استفاده كنند٠»٠

به گفتۀ خانم علائى اين نگرانى به خصوص در روز يكشنبه با دستگيرى سيزده بهائى در خانه هايشان در تهران و انتقال آنها به بازداشتگاه و تحت فشار قرار دادن آنها براى سپردن تعهدى مبنى بر عدم مداخله در رويدادهاى بعدى تشديد پيدا كرد٠

«با كنار هم گذاشتن اين نشانه ها، موقعيت رهبران جامعۀ بهائيان ايران به شدث پرمخاطره به نظر مى رسد٠ ما عميقاً نگران امنيت آنها هستيم٠»٠

«ما فكر مى كنيم دادگاه آنها كاملاً نمايشى خواهد بود و احكام از پيش نوشته شده اى صادر خواهد شد٠ »

خانم علائى گفت: «هر اتفاقى قبل يا بعد از اين محاكمه براى اين هفت نفر پيش بيايد، بايد حكومت ايران را مسئول آن دانست٠ ما از جامعۀ بين ا لمللى مى خواهيم كه به صراحت اعلام كند اين محاكمه را زير نظر دارد و انتظار دارد كه دادگاه آنها علنى و منطبق بر ضوابط شناخته شدۀ بين المللى باشد٠»٠

اين هفت نفر عبارتند از خانم فريبا كمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توكلى، و آقاى وحيد تيز فهم٠ اين جمع در بهار سال ١٣٨٧ دستگير شده و از آن زمان در اوين زندانى هستند٠

بر اساس گزارش خبرگزارى رسمى ايران اتهام اين افراد «جاسوسى براى اسرائيل، توهين به مقدسات دينى و تبليغ عليه جمهورى اسلامى» است٠ خانم علائى تمام اين اتهامات را به كلى بى پايه خواند٠

پيش از اين تاريخ هاى متفاوتى براى محاكمۀ اين گروه در ماه هاى ژوئيه، اوت و اكتبر اعلام شده بود كه هربار به تعويق افتاد٠ در ماه دسامبر به وكلاى آنها اطلاع داده شد كه دادگاه اين هفت نفر در روز ٢٢ دى ١٣٨٨ (١٢ ژانويه ٢٠١٠) برگزار خواهد شد٠

خانم علائى اشاره كرد كه آزار بهائيان در سال ٢٠٠٩ دائماً افزايش پيدا كرد٠ در حال حاضر٤٨ بهائى در ايران زندانى هستند و بسيارى ديگر در سراسر كشور مورد بازرسى محل سكونت، ضبط اموال شخصى و بازداشت هاى مكرر قرار گرفته اند٠ از ماه مارس گذشته ٦٠ بهائى بازداشت و به تفاوت از يک شب تا چندين ماه زندانى شده اند٠

به گفتۀ خانم علائى در هفتۀ گذشته تبليغات رسانه هاى دولتى عليه بهائيان به اوج خود رسيد و اتهامات پوچى در مورد دخالت آنها در ناآرامى هاى روز عاشورا در ايران منتشر شد٠

به عنوان نمونه، خبرگزارى نيمه رسمى فارس يک روز بعد از عاشورا ، به نقل از نعمت الله باوند كه 'كارشناس' امور سياسى معرفى شده بود، نوشت «بهائيت به رهبرى صهيونيزم پشت ناآرامى ها و بحران هاى» اخير است٠

خانم علائى گفت اين گونه اظهارات بهائيان را نگران كرده است كه تلاش هماهنگى براى طرح چنين اتهاماتى در دادگاهى كه در راه است به جريان افتاده باشد٠

در ميان ١٣ نفر بازداشت شده هاى روز ١٣ دى (٣ ژانويه) بستگان دو نفر از رهبران زندانى بهائيان نيز ديده مى شوند؛ نگار ثابت، دختر مهوش ثابت، و لوا خانجانى، نوۀ جمال الدين خانجانى، به همراه همسرش بابک مباشر٠ ديگر بازداشت شدگان عبارتند از ژينوس سبحانى، منشى سابق خانم شيرين عبادى، و همسرش آرتين غضنفرى، مهران (احمد) روحانى و برادرش فريد روحانى، نسيم بيگلرى، پيام فنائيان، نيكاو هويدائى و همسرش مونا ميثاقى، ابراهيم شادمهر و پسرش زاوش شادمهر٠

منبع خبر سرویس خبری جامعه بهائی

No comments: