Wednesday, 18 March 2009

Persecution Intensified in Semnan


شعارنویسی های شبانه بر دیوار منازل بهائیان سمنان

بنا به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بامداد روز ٢٥ اسفندماه فرد یا افرادی با هویتهای نامشخص اقدام به شعارنویسی بر دیوار تعداد زیادی از منازل بهائیان در شهر سمنان نمودند٠

این شعارها بر دیوار منازل علی احسانی ، نوش آذر خانجانی، هژیر هدایتی ، عزت الله وجدانی ، بهروز فیروزیان، نجات الله خانجان ، بهفر خانجانی، بهناز خانجانی، سیاوش جابری وشهناز پیراسته نوشته شده است٠

شهروندان سمنانی بلا فاصله این موضوع را به نیروهای انتظامی خبرداده اند اما عملکرد مناسبی از این نهاد تاکنون مشاهده نشده است٠


محل کسب یکی از شهروندان بهایی سمنان پلمپ شد


بنا به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مامورین دولتی مغازه خانم شمیل پیرآسته را به دلیل اخطاریه اتحادیه پوشاک سمنان مبنی بر فاقد صلاحیت بودن و ابطال پروانه با گذشت یک هفته مهلت تخلیه محل کسب ایشان پلمپ کردند٠

نامبرده بیش از پنج سال سابقه کار قانونی داشته و هیچگاه اخطار های مربوطه چهارگانه که در کتاب قانون نظام صنفی منجر به پلمپ کامل و ابطال پروانه میگردد را دریافت ننموده بود.

No comments: