Saturday, 10 February 2007

آیت الله مکارم شیرازی مراقبت از فعالیت بهائیان در ایران را تاکید کرد

آینده نو در ۱٩ بهمن ماه ١٣٨٥ از قول ایسنا در صفحه دوم این روزنامه نوشت «آيت‌الله مكارم‌شيرازي با تاكيد بر مراقبت از فعاليت بهايي‌ها در ايران، بهائيان را به‌طور مسلم با صهيونيست‌ها در ارتباط دانست و مهم‌ترين مراكز آنان را آمريكا و اسراييل دانست.» این خبر در پی دستور اخیر وزارت کشور جمهوری اسلامی در این زمینه که در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۰۶، خطاب به معاونان امور سیاسی امنیتی استاندارى‌های ایران ابلاغ شد منتشر گردید۰
اصل این خبر را میتوان درآدرس زیر خواند

1 comment:

Bilo said...

You are providing a very important service. Thank you....