Tuesday, 5 January 2010

9 Arrested in Tehran

بازداشت ۹ شهروند بهایی در تهران
گفت وگوی رادیو فردا با دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو

بازداشت این ۹ نفر بدون ارائه حکم قانونی صورت گرفته است

منبع خبر: رادیوفردا

No comments: