Friday, 3 July 2009

آزار بهائيان در سمنان

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران گزارش داد که درشب سه شنبه دوم تیرماه مهاجمین ناشناس به مغازه دو شهروند بهایی ساکن سمنان حمله کردند٠

مهاجمین بوسیله مواد آتش زا به مغازه فیلترفروشی آقای پیمان شادمان حمله نمودند و خساراتی را به محل کسب این شهروند وارد آوردند. تصویر بالا به این رویداد تعلق دارد٠

همچنین در این گزرش آمده است که در همان تاریخ مهاجمان ناشناس به وسیله مواد آتش زا مغازه عينک سازي اقای اکبر پورحسینی دیگر شهروند بهایی این شهر را مورد حمله قرار دادند٠

No comments: