Tuesday, 16 December 2008

یورش به منازل بهائیان در شهر سمنان


مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد که صبح روز دوشنبه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در شهر سمنان به منازل بهائیان در سمنان یورش برده پس از تفتیش منازل آنان لوازم شخصی و مدارک دیگر را ضبط کردند٠ درضمن یک نفر از بهائیان هم بازداشت شده که از سرنوشت وی اطلاعی در دست نمی باشد٠ در این گزارش به خانواده های پور حسینی ، تبیانیان ، هدایتی و خانجانی اشاره شده است٠

منبع خبر: مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

No comments: