Saturday, 1 September 2007

نشر اكاذيب به منظور تحريک مردم بر عليه بهائيان

مطالب تحريک كننده در باره ديانت بهائى و پيروان اين آئين همچنان از طريق رسانه‌هاى گروهى ادامه دارد۰

سایت خبری بازتاب با انتشار اکاذیب اقدام بتحریک مردم علیه بهائیان ایران نمود۰ مطالبی که در این مقاله آمده نشانگر اینست که نویسنده و ناشر قصد تحریک اذهان عمومی را داشته است۰ در این مقاله از موارد مختلفی مثل بهائی بودن آقای پرویز ثابتی، نامه محفل بهائیان به آجودان مخصوص شاه و غیره ذکر شده که سقم آن بر کل آشکار است۰ شاید نسل جوان با مواردی که در این مقاله امده آشنائی کامل نداشته باشند ولی تمام کسانیکه ایام قبل از انقلاب اسلامی را بیاد دارند انتشار چنین مطالب را چیزی جز نشر اکاذیب به منظور تحریک مردم بر علیه بهائیان نخواهند دانست۰

براى دسترسی به این مقاله به اين لينک مراجعه كنيد:۰

No comments: