Wednesday, 28 March 2007

وضعيت حقوق بشر در ايران وخيم تر شد

در آستانه نوروز امسال حسن زارع اردشیر در روزنامه روز که در اینترنت منتشر میشود نگاهی به آنچه در سال ١٣٨٥ افتاد نمود و از وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد و مواردی چند از صدماتی که به بهائیان ایران در سال گذشته وارد آمده را برشمرد. در این گزارش آمده که: ٥٤ معلم داوطلب بهايي در شيراز در حالي که سرگرم تدريس بودند توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. کلاس هاي درس توسط يونيسيف صندوق حمايت از کودکان، وابسته به سازمان ملل متحد تدارک ديده شده بود. همچنين از آغاز سال ٢٠٠٥ ميلادي حداقل ۶۶ بهايي در ايران دستگير شده اند که تعدادي از آنها با قرار وثيقه آزاد شدند اما دست کم نه نفر در زندان بسر مي برند. مهران کوثري به سه سال زندان و بهرام مشهدي به یک سال زندان محکوم شده اند. نامبردگان در نامه هايي به مقامات کشور خود خواستار پايان دادن به نقض حقوق بشر در مورد بهائيان شده بودند. افشين اکرم، شهرام بلوري، وحيد زماني، مهربان فرمانبرداري، سهراب حميد، هوشنگ محمد آبادي، و بهروز توکلي از جمله دستگير شدگان بودند

بهائیان ایران در سال گذشته متحمل صدمات و مشقات بسیاری شدند، حال بهاری دیگر از راه رسید، امید آنکه حقوق اولیه بهائیان در ایران تامین گردد


اصل این خبر را میتوان در آدرس زیر خواند
http://www.roozonline.com/archives/2007/03/003259.php

No comments: